ปัญญา ไม่มีขาย แต่ได้...ด้วยการอบรมเจริญ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  30 มิ.ย. 2563
หมายเลข  31999
อ่าน  111

* คนทั่วไป นำคำว่าปัญญา ไปกล่าวกัน ในความหมายว่าเป็นความรู้ ความสามารถ ในวิทยาการต่างๆ ซึ่งไม่ตรงตามความหมายในพระพุทธศาสนา

* ปัญญา เป็นสภาพที่เข้าใจถูก เห็นถูก ตรงตามความเป็นจริงของธัมมะ ตั้งแต่ขั้นการฟังการศึกษาพระธรรม จนถึงขั้นประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่กำลังปรากฏ

* ในบรรดาสภาพธรรมทั้งหลาย ที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่ง เกิดแล้วดับ ปัญญาเป็นยอด และมีคุณค่ามากที่สุด เพราะสามารถเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และนำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงาม จนสามารถดับกิเลส พ้นจากทุกข์ภัยได้ในที่สุด

* ปัญญาจะเกิดและเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการอบรมเจริญ จากการฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแสดงถึงความเป็นธรรมตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
AmAm
AmAm
วันที่ 2 ก.ค. 2563

เคยฟังท่านอาจารย์สุจินต์กล่าวว่า ปัญญาที่คนทั่วไปหมายถึงนั้นคือคำว่า มนสิการ ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยขยายความคำว่ามนสิการด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 3 ก.ค. 2563

เรียนคุณ AmAm

เรียนเชิญอ่านความหมายของคำว่า มนสิการ ได้ตามลิงก์ต่อไปนี้ครับ

มนสิการ

มนสิการ

จริงหรือ สามารถละอาสวะ ละสังโยชน์ 3 ได้ด้วยการมนสิการ

ควรโยนิโสมนสิการอย่างไรในการเจริญสติ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 28 ส.ค. 2563

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ