พระพุทธศาสนา ต่างจากศาสนาอื่น อย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  3 ก.ค. 2563
หมายเลข  32009
อ่าน  160

* พระพุทธศาสนา เป็นคำสอนจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงถึงสภาพธรรมตามความเป็นจริง

* ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงถึงความเป็นจริงที่ไม่ใช่เรา ทั้งสิ้น เช่น คำว่า "ธัมมะ" คือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของธัมมะนั้นๆ เช่น

เสียง เป็นธัมมะอย่างหนึ่ง ที่เป็นสภาพไม่รู้อะไรเลย (รูปธรรม) เกิดจากการกระทบกันของของแข็ง มีลักษณะดัง เพียงปรากฏทางหู แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิ้น

ได้ยิน เป็นธัมมะอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นสภาพรู้ (นามธรรม) เมื่อได้ยินเกิดขึ้น ก็ต้องรู้เสียง แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เราเลย

* ดังนั้นพระพุทธศาสนา จึงเป็นประโยชน์ ที่ทำให้เข้าใจความจริงอย่างถึงที่สุด คือเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา ในทุกคำที่ทรงแสดง จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้เข้าใจ ด้วยความไม่ประมาทในคำของพระองค์

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 3 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 3 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaturong
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 6 ก.ค. 2563

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ