ตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรม
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  5 ก.ค. 2563
หมายเลข  32013
อ่าน  165

* ธัมมะ แต่ละอย่างก็มีลักษณะตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ เช่น

- เมตตา เป็นธัมมะที่ดีงาม มีความเป็นมิตร เป็นเพื่อน โดยไม่ติดข้อง หรือขุ่นเคือง

- โลภะ เป็นธัมมะที่เป็นอกุศล มีลักษณะติดข้องต้องการ รักผูกพัน ไม่สละ

- ถ้าไม่มีความตรงตามความเป็นจริงของสภาพธัมมะที่เป็นเมตตากับโลภะ ก็จะเข้าใจผิด ว่าความรักความผูกพันซึ่งเป็นอกุศลนั้น เป็นเมตตา ซึ่งเป็นธัมมะที่ดี ก็จะไม่สามารถเจริญเมตตา และขัดเกลาโลภะได้เลย

* ดังนั้นสัจจบารมี คือความตรงและจริงใจ ที่จะอบรมเจริญปัญญาและคุณความดีต่างๆ เพื่อพ้นจากกิเลส จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

* การที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องด้วยปัญญาที่รู้ตรงตามสภาพธัมมะแต่ละอย่าง ดังนั้นถ้าไม่เริ่มต้นด้วยความตรงตามความเป็นจริงตั้งแต่ขั้นการฟังว่าเป็นธัมมะ ไม่ใช่เรา ก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระองค์ได้เลย

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ประสาน
วันที่ 6 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ