เมตตาแม้คนทำชั่ว
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  8 ก.ค. 2563
หมายเลข  32022
อ่าน  260

* จะเมตตาแต่คนดี หรือเมตตาแม้คนชั่วด้วยเช่นกัน และจะเมตตาคนชั่วอย่างไร

* เมตตา เป็นธรรมที่ดีงาม ที่มีความเป็นมิตร เป็นเพื่อน ปรารถนาดีกับสัตว์บุคคลทั้งหลาย (สภาพธรรมของเมตตา ก็คืออโทสะ ความไม่โกรธ ไม่เดือดร้อน ในสัตว์บุคคล)

* ถ้าเป็นเมตตา จะไม่เลือกเลยว่า จะเมตตาเฉพาะบางบุคคล เท่านั้น

* สงสารช้าไปหรือเปล่า?

- ส่วนใหญ่ เราจะสงสารผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ หรือถูกประทุษร้าย และไม่พอใจผู้ที่กำลังประทุษร้ายผู้อื่น หรือทำความชั่วต่างๆ

- แต่ตามความจริงแล้ว การที่ได้รับความทุกข์ หรือถูกประทุษร้าย ก็เป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว จึงควรเมตตาสงสาร ตั้งตอนที่เขากำลังทำอกุศลกรรม ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เขาได้รับผลของอกุศลกรรมเลย

* เมตตาคนชั่ว อย่างไร?

- เมตตาที่เขาไม่รู้ ไม่เห็นโทษของบาปอกุศล ซึ่งจะนำทุกข์โทษมาให้

- เมตตาที่จะเกื้อกูลให้เขาได้เข้าใจถูกต้องตามพระธรรมคำสอน ถ้ามีโอกาสจะเกื้อกูลได้ แต่เขาจะเข้าใจหรือไม่ ก็แล้วแต่การสะสมอุปนิสัยของเขา เราก็ไม่เดือดร้อนใจเลย ด้วยเมตตา

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
Witt
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nvrath
nvrath
วันที่ 9 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 10 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 11 ก.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ