ความวุ่นวาย เดือดร้อน ทำทุจริตกรรม เพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเรา
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  12 ก.ค. 2563
หมายเลข  32032
อ่าน  214

* อวิชชา (ความไม่รู้) หรือโมหะ(ความหลง) เป็นต้นตอที่ทำให้มีการกระทำกรรมต่างๆ และต้องมีสังสารวัฏฏ์ มีภพชาติเช่นนี้ ไม่จบสิ้น

* ความไม่รู้ เป็นรากมูลให้เกิดโลภะ โทสะ และอกุศลทั้งหลาย ที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อน และอาจถึงขั้นทำทุจริตกรรมต่างๆ ได้

* ความไม่รู้ที่ลึกที่สุด คือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า แท้จริงแล้วเป็นธรรมแต่ละอย่างที่ไม่ใช่เรา ไม่มีเรา ซึ่งความไม่รู้นี้เป็นเหตุให้เห็นผิดว่ามีตัวเรา จึงทำให้มีความเห็นแก่ตัว และทำทุกอย่างเพื่อตัวเองด้วยความไม่รู้ จนถึงขั้นทำอกุศลกรรมต่างๆได้

* ดังนั้นความจริงแท้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และทรงแสดงว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา จึงเป็นคำสอนที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

* พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดทุกคำ ก็เพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา ซึ่งประโยชน์สูงสุดที่ปัญญาจะได้อบรมต่อๆไป จนเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนั้น จึงจะละกิเลสอกุศลได้

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 12 ก.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 14 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 23 ส.ค. 2563

กราบนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

"สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี้ คือความเข้าใจความจริงจากการศึกษาพระธรรม"

กราบขอบพระคุณมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ