ทำไมความคิดของแต่ละคนจึงต่างกัน
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ค. 2563
หมายเลข  32069
อ่าน  77

* สังขารขันธ์ คือ สภาพที่ปรุงแต่งจิต (ได้แก่เจตสิก 50 ประเภท)

* ถ้ามีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสอกุศลเกิดกับจิต เช่น โลภะ โทสะ โมหะ ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ก็ปรุงแต่งให้คิดในทางอกุศล ซึ่งเป็นโทษทั้งต่อตนเอง และอาจถึงขั้นเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

* ถ้ามีสังขารขันธ์ที่ดีงามเกิดกับจิต เช่น อโลภะ อโทสะ อโมหะ (ปัญญา) ก็จะปรุงแต่งให้คิดดี คิดถูก และนำไปสู่การกระทำ คำพูดที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

* ดังนั้น จะคิดผิด คิดถูก ก็เป็นธรรม ที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง (สังขารขีนธ์) ไม่ใช่ตัวตน เรา เขา เลย

* สังขารขันธ์ที่ดีที่สุด ก็คือปัญญา (ความเข้าใจถูก) ที่เริ่มจากการฟังพระธรรม ซึ่งจะปรุงแต่งให้คิดถูก ตามความจริง และสะสมความเข้าใจให้มากขึ้นตามลำดับ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ