บุญ คืออะไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ค. 2563
หมายเลข  32071
อ่าน  116

* บุญ (หรือกุศล) คือสภาพที่ชำระจิต ให้สะอาดจากกิเลสอกุศล

* ดังนั้นทำบุญ ก็คือการทำดี ด้วยจิตใจที่ดีงาม ไม่ใช่การทำพิธีกรรมต่างๆ ตามๆกัน ด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ

* การอุทิศส่วนกุศล คือเจตนาที่ดีงาม ที่ตั้งใจ เจาะจง อุทิศส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศล (ส่วนที่เป็นอกุศล อุทิศไม่ได้) ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ได้เกิดความยินดีในกุศลนั้น (อนุโมทนาในกุศล)

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ