ใครจะยับยั้งสภาพธรรมได้
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ค. 2563
หมายเลข  32074
อ่าน  57

* สภาพธรรม ที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่ง เกิดแล้วดับ ได้แก่สภาพรู้ (คือจิต และเจตสิก) และสภาพที่ไม่รู้อะไร (คือรูป เช่น เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว) ก็เป็นไปตามลักษณะและกิจของสภาพธรรมนั้นๆ ไม่มีใครไปบังคับยั้บยั้งเปลี่ยนแปลงได้เลย

* แต่ด้วยความไม่รู้ความจริง เพราะไม่ได้ฟังพระธรรม จึงเข้าใจผิดว่า มีเราที่ทำได้ บังคับได้ เช่น สามารถฝึกจิต ทำสิ่งที่ต้องการได้ ซึ่งความจริงแล้ว เป็นธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นทำหน้าที่ของธรรมนั้นๆ แล้วก็ดับไป แต่การเกิดดับอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ไม่รู้ในความเป็นธรรมที่กำลังมี กำลังปรากฏ

* ถ้าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ก็จะไตร่ตรองได้ว่า คนที่จะบังคับ ก็ไม่มี และคนหรือสิ่งที่จะถูกบังคับ ก็ไม่มี แต่เป็นธรรม คือสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่าง ที่ไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ