สัปบุรุษ คือใคร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ค. 2563
หมายเลข  32072
อ่าน  76

* สัปบุรุษ (สับ-บุ-หรุด) หรือ สัตบุรุษ (สัด-บุ-หรุด) คือ ผู้สงบ เพราะดับกิเลสได้ตามลำดับ

* สัปบุรุษที่แท้จริง หมายถึงพระอริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบัน (คือผู้ที่ดับความเห็นผิดและความลังเลสงสัยในสภาพธรรมได้หมดสิ้น)

* สัทธรรม คือธรรมที่สงบ หรือนำไปสู่ความสงบจากกิเลส ในที่นี้หมายถึงพระปริยัติสัทธรรม คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

* การคบสัปบุรุษ คือการที่ได้รับการเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจในพระปริยัติสัทธรรม โดยการฟัง การสนทนาธรรม ซึ่งต้องบ่อยๆเนืองๆ จึงจะมีความเข้าใจพระธรรมมากขึ้นจนมั่นคง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ