ปัญญา เป็นแสงสว่าง ที่ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  15 ก.ค. 2563
หมายเลข  32070
อ่าน  71

* ปัญญา เป็นสภาพที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริง

* ปัญญา เป็น เจตสิก (สภาพที่เกิดกับจิต) ที่ปรุงแต่งจิต (สังขารขันธ์) ที่ดีที่สุด เพราะทำให้เกิดความเห็นถูก และสะสมความเข้าใจไว้ในจิต เพิ่มขึ้นๆ

* ปัญญา เป็นแสงสว่าง ที่ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ เพราะสามารถส่องให้เห็นตามความเป็นจริง ถึงลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

* ปัญญา นำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงาม เพราะเมื่อมีความเข้าใจถูกแล้ว ก็มีความคิด การกระทำ คำพูด ที่ดีมีประโยชน์ต่างๆ ปัญญาจึงนำไปสู่คุณความดีทั้งหลายทั้งปวง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ