อายุของมนุษย์น้อยนัก
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  11 ก.ค. 2563
หมายเลข  32030
อ่าน  220

* พระสูตรนี้พระสัมมาตรัสเตือนว่า อายุของมนุษย์น้อยนัก มักไม่ถึงร้อยปี หรือถ้าจะเกินร้อยปีไปก็นิดหน่อย จึงไม่ควรประมาท ควรเจริญกุศล ประพฤติดี เพราะผู้ที่เกิดมา จะไม่ตาย ย่อมไม่มี

* มาร (เทวบุตรมาร) ได้ทราบดังนั้น จึงได้กล่าวคัดค้าน และสรรเสริญความประมาทว่าชีวิตนั้น ยืนยาว อยู่ไปได้เรื่อยๆ

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสข้อความนี้ว่า วันคืน หรือก็คือแต่ละขณะ ก็หมดไป ผ่านไป ไม่หยุดเลย อายุของสัตว์ทั้งหลายจึงสั้น เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อย ที่ค่อยๆเหือดแห้งไป ซึ่งมารก็เสียใจที่พระผู้มีพระภาครู้จักตน และไม่อาจชักนำให้ประมาทเพลิดเพลินในชีวิตได้ จึงอันตรธานไปในที่นั้นเอง

* ขณะใดที่เพลิดเพลินในชีวิตว่าจะอยู่ได้ไปเรื่อยๆ ก็เป็นความคิดแบบมารใช่ไหม ?

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Witt
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaturong
วันที่ 12 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ