สิ่งใดที่เกิด สิ่งนั้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้น
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  10 ก.ค. 2563
หมายเลข  32028
อ่าน  160

* สิ่งใดที่เกิด สิ่งนั้นต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้น จะไม่มีสิ่งใดเลยเกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุเลย

* จิตที่เป็นกุศล จะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้กุศลนั้นเกิดขึ้น

* อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้จิตที่เป็นกุศลเกิด ?

- เหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือ การฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะทำให้เข้าใจธัมมะตามความเป็นจริง เห็นคุณของกุศล เห็นโทษของอกุศล จึงมีการปรุงแต่งให้กุศลประการต่างๆเกิดขึ้น และค่อยๆละคลายอกุศลไปตามลำดับ

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 10 ก.ค. 2563

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ประสาน
วันที่ 10 ก.ค. 2563

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 12 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ