โทษของโทษทั้งหลาย คือความไม่รู้
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  7 ก.ค. 2563
หมายเลข  32021
อ่าน  170

* กิเลสอกุศลทั้งหลายเป็นโทษ เพราะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีต่างๆ

* ความไม่รู้ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสอกุศลทั้งหลาย เพราะการที่กิเลสอกุศลใดๆจะเกิดขึ้น ต้องมีความไม่รู้เกิดร่วมด้วยเสมอ และปรุงแต่งให้จิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันขณะนั้น เป็นไปด้วยความไม่รู้

* ความไม่รู้ คือไม่รู้อะไร

- ไม่รู้ว่าเป็นธัมมะที่ไม่ใช่เรา

* เมื่อไม่รู้ว่าเป็นเพียงธัมมะที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เรา ก็มีความยึดถือไว้เหนียวแน่นว่า เป็นเรา มีเรา จึงทำทุกอย่างเพื่อตัวเรา และเป็นไปตามกำลังของกิเลสอกุศลต่างๆ ซึ่งล้วนมีโทษทั้งสิ้น

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 11 ก.ค. 2563

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ