สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือธัมมะแต่ละอย่าง
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  6 ก.ค. 2563
หมายเลข  32017
อ่าน  142

* สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็คือธัมมะแต่ละอย่าง ที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วสุดประมาณ ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ ทั้งสิ้น ได้แก่

- สภาพรู้ เช่น เห็น ได้ยิน ...ความรู้สึก นึกคิด เป็นต้น

- สภาพไม่รู้ เช่น สี เสียง กลิ่น รส เย็น-ร้อน อ่อน-แข็ง ตึง-ไหว เป็นต้น

* กว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งในความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ไม่ใช่ง่ายเลย ต้องอาศัยความตรงและละเอียดในการฟัง และไตร่ตรองตามพระธรรม ซึ่งจะค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นธัมมะ ที่ไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นๆ โดยไม่หวังที่จะให้รู้เร็วๆ เพราะต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาเป็นเวลานาน

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 7 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ