เกิดเป็นมนุษย์ ดีตรงไหน
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  4 ก.ค. 2563
หมายเลข  32011
อ่าน  188

* ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรม ส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่า ที่ได้เกิดมาเป็นคน ก็ดีกว่าเกิดเป็นสัตว์ เพราะมีความสุขสบายมากกว่าสัตว์ หรือมีโอกาส ในการเรียนรู้วิทยาการ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตได้มากมาย

* แต่ความจริงแล้ว การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนา คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นโอกาสอันประเสริฐ ที่จะได้ฟังพระธรรม และอบรมเจริญปัญญา คือ ความเข้าใจถูกต้องในความเป็นธัมมะตรงตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีค่าที่สุด เพราะจะสะสมสืบต่อไปในจิต และนำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงาม จนสามารถขจัดความไม่ดีที่สะสมในจิตใจได้หมดสิ้นในที่สุด

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
jaturong
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Tuangporn
Tuangporn
วันที่ 6 ก.ค. 2563

กราบอนุโมทนา

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 8 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ