พึงเว้นคำพูด ที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจ
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  1 ก.ค. 2563
หมายเลข  32006
อ่าน  148

* คำพูดเกิดจากจิต ดังนั้นถ้าพูดด้วยอกุศลจิต คำพูดนั้นก็เป็นคำพูดที่ไม่ดี ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เช่น คำพูดที่หยาบคาย กระด้าง เหน็บแนม ซึ่งเกิดจากอกุศลจิตของผู้พูด ก็เป็นโทษกับผู้พูดเอง และทำให้ผู้อื่นไม่สบายใจ

* เนื่องจากคำพูดที่ไม่ดี เกิดจากจิตที่ไม่ดีคืออกุศลจิต และปุถุชนก็เป็นผู้มากไปด้วยอกุศล จึงมีคำพูดที่ไม่ดีต่อกันอยู่เสมอๆ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ และกระทบกระทั่งกัน จนอาจถึงขั้นประทุษร้ายกันก็ได้

* ดังนั้นจะเพียงแต่ห้ามกันไม่ให้กล่าวพูดที่ไม่ดี โดยไม่มีความเข้าใจความจริงตามพระธรรม ก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้อย่างแท้จริง

* การฟังพระธรรม อบรมปัญญา เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง เห็นคุณของกุศล โทษของอกุศล จะเป็นปัจจัยให้มีการปรุงแต่งจิต ให้เป็นกุศลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีกาย วาจา ที่ดีงามเพิ่มขึ้น และค่อยๆขัดเกลา เว้นการกระทำ คำพูด ที่ไม่ดี ให้ลดลง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ