ประโยชน์ที่แท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไร?
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  30 มิ.ย. 2563
หมายเลข  32004
อ่าน  135

* ประโยชน์ที่แท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไร?

* ถ้าไม่ได้ฟัง และไม่เข้าใจพระธรรมเลย แต่ละคนก็จะคิดถึงประโยชน์ในชีวิต แตกต่างกันไป เช่น คิดว่าประโยชน์คือหาทรัพย์สินเงินทองได้มากๆ หรือหาความสุขความสบายให้เต็มที่ หรืออาจมีกุศลจิตที่กระทำสาธารณประโยชน์สงเคราะห์ผู้อื่นก็ได้

* แต่ถ้าได้มีโอกาสฟังพระธรรม มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง คือธัมมะ ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ที่แท้จริง เพราะความเข้าใจความจริงตามพระธรรม จะนำไปในการละคลายความเห็นแก่ตัว ความติดข้อง ความไม่รู้ และกระทำประโยชน์ตนและผู้อื่นที่ประเสริฐสุด คือการเจริญปัญญาและคุณความดีต่างๆ ที่จะทำให้ละคลายกิเลสอกุศลต่อไป

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
missaran
missaran
วันที่ 2 ก.ค. 2563

กราบสาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 3 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 3 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 28 ส.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศล อ.อรรณพ หอมจันทร์ และทุกท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ