ปาราชิกข้อ 2
 
folkza_1997
folkza_1997
วันที่  15 ก.พ. 2563
หมายเลข  31549
อ่าน  180

ถ้าหยิบผ้ารับประเคนจากพระกุฏิข้างๆ แต่พระรูปนั้นไม่อยู่โดยพระรูปนั้นสนิทกันดี พอใช้เสร็จก็วางไว้ที่เดิม อาบัติไหม เนื่องจากผ้ารับประเคนอยู่ข้างนอก แล้วอาจจะเป็นของอาตมาเองที่ลืมไว้


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สำคัญที่เจตนา เมื่อไม่ได้มีเจตนาคือจงใจที่จะลักขโมย ก็ไม่ต้องอาบัติ อีกทั้งถ้าเป็นการถือเอาด้วยความคุ้นเคยกัน อีกรูปหนึ่งยินดีอย่างยิ่ง ก็ไม่มีอาบัติแต่อย่างใด สำหรับเรื่อง ผ้ารับประเคน นั้น ไม่ได้มีในพระวินัยปิฎก เพราะการรับประเคนสิ่งของจากคฤหัสถ์ แม้จะเป็นผู้หญิงประเคน พระภิกษุก็สามารถรับประเคนสิ่งนั้นได้เลย ครับ 

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่ห้วข้อด้านล่างนี้ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย

ภิกษุคือใคร

ชาวบ้านไม่รู้จักพระ พระก็ไม่รู้จักพระ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ

ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ