สวดเตือนสติ
 
folkza_1997
folkza_1997
วันที่  16 ก.พ. 2563
หมายเลข  31551
อ่าน  198

ในสังฆาทิเสส ข้อที่ 10-13 ต้องมีการสวดเตือนสติก่อนถึงจะอาบัติหมายความว่ายังไงหรือ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 16 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

หมายความว่า คณะสงฆ์ สวดประกาศเพื่อเตือนให้ภิกษุรูปนั้น รู้ว่า ได้กระทำในสิ่งที่ผิด แล้วควรที่จะได้สละความประพฤติที่ผิดนั้น ถ้าสวดประกาศครบ ๓ รอบ แล้ว ยังดื้อ ไม่สละความประพฤติที่ไม่ดีนั้น ก็ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ซึ่งข้อความในพระวินัยปิฎกแสดงไว้ว่า จบญัตติ  ยังไม่สละความประพฤติที่ไม่ดี นั้น ต้องอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ยังไม่สละความประพฤติที่ไม่ดี นั้น ต้องอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาครั้งสุด ยังไม่สละความประพฤติที่ไม่ดี นั้น ก็ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่ห้วข้อด้านล่างนี้ครับ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย

ภิกษุคือใคร

ชาวบ้านไม่รู้จักพระ พระก็ไม่รู้จักพระ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ

ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่

ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
folkza_1997
folkza_1997
วันที่ 17 ก.พ. 2563

การสวดประกาศต้องสวดในที่ประชุมสงฆ์ใช่ไหม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ก.พ. 2563
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 2 โดย folkza_1997

การสวดประกาศต้องสวดในที่ประชุมสงฆ์ใช่ไหม

ถูกต้องครับ  เป็นการทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน ครับ  ...  อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ