ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
 
อนงค์
วันที่  31 ธ.ค. 2548
หมายเลข  641
อ่าน  6,820

สิกขาบทของภิกษุมีมาก ย่อมมีโอกาสล่วงได้มากเช่นกัน สงสัยอยู่ว่า ถ้าท่านอาบัติ จะเป็นบาปหรือไม่ ถ้าบาปก็ต้องตกนรกล่ะสิคะ ถ้ามองในแง่นี้ใครจะกล้าไปบวชล่ะคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 ม.ค. 2549

อาบัติคือการล่วงสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุ หากภิกษุใดล่วงสิกขาบทใด ก็ต้องปลงอาบัติตามพุทธบัญญัติ จึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้ (ยกเว้นอาบัติปาราชิกที่ไม่อาจปลงได้ ต้องหมดความเป็นบรรพชิตไป โดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้หรือมีใครมาวินิจฉัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น) แต่ถ้าไม่ปลงอาบัติแล้ว ยังอยู่ในเพศบรรพชิต อาบัตินั้นก็จะเป็นเครื่องกั้น สุคติภูมิ และมรรคผล

อีกประการหนึ่ง อาบัติบางข้อแม้ปลงได้ แต่การกระทำนั้นก็สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถไปแล้ว เช่น การฆ่าสัตว์ซึ่งสามารถส่งผลต่อไปได้

ดังนั้น ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตต้องมีศรัทธาและอัธยาศัยที่จะรักษาสิกขาบทจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.พ. 2552

ดังนั้นผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตต้องมีศรัทธาและอัธยาศัยที่จะรักษาสิกขาบทจริงๆ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
457
วันที่ 11 มี.ค. 2553

สมัยนี้ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิต มีศรัทธาและอัธยาศัยจริงๆ นั้นแสนจะหายากครับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 เม.ย. 2554

เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจจึงบวช จะได้รับโทษตกนรกไหมครับ บวชอยู่ไม่ครบเดือนครับ กรุณาช่วยบอกให้ทราบ ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 เม.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน  ความคิดเห็นที่ ๔ ครับ   
เมื่อลาสิกขา มาเป็นคฤหัสถ์แล้ว ไม่มีอาบัติติดตัวอีกต่อไป เพราะไม่ได้ปฏิญญาว่าตนเองเป็นบรรพชิตอีกต่อไปแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ เป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่สุด ด้วยการเป็นคนดีควบคู่ไปกับการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
natre
วันที่ 10 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 มิ.ย. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Rodngoen
วันที่ 2 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ประสาน
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ