ภิกษุต้องอาบัติ ถ้าไม่ปลงต้องตกนรกหรือไม่
 
อนงค์
วันที่  31 ธ.ค. 2548
หมายเลข  641
อ่าน  7,288

สิกขาบทของภิกษุมีมาก ย่อมมีโอกาสล่วงได้มากเช่นกัน สงสัยอยู่ว่า ถ้าท่านอาบัติ จะเป็นบาปหรือไม่ ถ้าบาปก็ต้องตกนรกล่ะสิคะ ถ้ามองในแง่นี้ใครจะกล้าไปบวชล่ะคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 1 ม.ค. 2549

อาบัติ คือ การล่วงสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุ หากภิกษุใดล่วงสิกขาบทใด ก็ต้องปลงอาบัติตามพุทธบัญญัติ จึงจะพ้นจากอาบัตินั้นได้ (ยกเว้นอาบัติปาราชิกที่ไม่อาจปลงได้ ต้องหมดความเป็นบรรพชิตไป โดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้หรือมีใครมาวินิจฉัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น) แต่ถ้าไม่ปลงอาบัติแล้ว ยังอยู่ในเพศบรรพชิต อาบัตินั้นก็จะเป็นเครื่องกั้น สุคติภูมิ และมรรคผล

อีกประการหนึ่ง อาบัติบางข้อแม้ปลงได้ แต่การกระทำนั้นก็สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถไปแล้ว เช่น การฆ่าสัตว์ซึ่งสามารถส่งผลต่อไปได้

ดังนั้น ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตต้องมีศรัทธาและอัธยาศัยที่จะรักษาสิกขาบทจริงๆ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.พ. 2552

ดังนั้นผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตต้องมีศรัทธาและอัธยาศัยที่จะรักษาสิกขาบทจริงๆ

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
457
วันที่ 11 มี.ค. 2553

สมัยนี้ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิต มีศรัทธาและอัธยาศัยจริงๆ นั้นแสนจะหายากครับ

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 เม.ย. 2554

เพราะไม่รู้ ไม่เข้าใจจึงบวช จะได้รับโทษตกนรกไหมครับ บวชอยู่ไม่ครบเดือนครับ

กรุณาช่วยบอกให้ทราบ

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 เม.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน ความคิดเห็นที่ 4 ครับ

เมื่อลาสิกขา มาเป็นคฤหัสถ์แล้ว ไม่มีอาบัติติดตัวอีกต่อไป เพราะไม่ได้ปฏิญญาว่าตนเองเป็นบรรพชิตอีกต่อไปแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด คือ เป็นคฤหัสถ์ให้ดีที่สุด ด้วยการเป็นคนดีควบคู่ไปกับการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันครับ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
natre
วันที่ 10 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 11 มิ.ย. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 เม.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Rodngoen
วันที่ 2 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ประสาน
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 ก.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 13  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ