ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9409
อ่าน  2,677

ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตด้วยใจจริง ซึ่งต้องสละอาคารบ้านเรือน สละวงศาคณาญาติ รวมถึงสละโภคสมบัติด้วย เมื่อบวชแล้ว ยังจะต้องศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาในสิกขาบทข้อต่างๆ ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าปราศจากการศึกษาหรือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง พฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่มีความละอาย ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ ก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี ไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย มีแต่จะทำให้เกิดโทษฝ่ายเดียว ดังข้อความที่ว่า 

"หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ความเป็นสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปในนรก ฉันนั้น"    


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
457
วันที่ 11 มี.ค. 2553

สาธุ (ดังๆ ) ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ภัสร์
วันที่ 7 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

ช่วยเตือนสติให้ได้อย่างมาก ที่ได้ข้อความจากพระพุทธพจน์ มาบอกกัน ทั้งที่พระองค์เคยพยากรณ์ ในเรื่องสงฆ์ในอนาคตหลังพุทธปรินิพพาน ก็เป็นเช่นนั้นให้เห็นมีอยู่ แต่ก็ต้องแยกบุคคลที่ทำนั้นเป็นกรรมเฉพาะบุคคล ที่พระท่านจะเตือนพระเอง

 
  ความคิดเห็น 8  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 27 เม.ย. 2554

อนุโมทนาครับ เพราะการบวชในสมัยนี้ ทำไปเพราะเป็นประเพณีไม่ใช่ตามที่คุณธรรมทัศนะ บอกเล่ามา แต่ก็นับว่าน่าสงสารคนเราทุกวันนี้มากๆ ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ แต่อีกประการหนึ่ง คือ ถ้าไม่ทำก็ถูกหาว่าเป็นลูกที่ไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ นับว่าน่าบอกประกาศเรื่องแบบนี้กับสื่อต่างๆ มากเลยนะครับว่า ที่พระพุุทธเจ้าบอกในพระไตรปิฎกที่สอน/บัญญัติไว้อย่างแท้จริงคืออะไร? ไม่ใช่ทำไปๆ เพราะ ... ใครก็ไม่รู้เริ่มต้นความคิดนี้

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ