ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
 
Guest
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9409
อ่าน  2,295

      ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตได้นั้น  ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตด้วยใจจริง  ซึ่งต้องสละอาคารบ้านเรือน  สละวงศาคณาญาติ  รวมถึงสละโภคสมบัติด้วย เมื่อบวชแล้ว  ยังจะต้องศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาในสิกขาบทข้อต่าง ๆ ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  ถ้าปราศจากการศึกษาหรือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง พฤติกรรมที่ไม่ดี  ไม่มีความละอาย  ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ  ก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ  ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี  ไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย  มีแต่จะทำให้เกิดโทษฝ่ายเดียว  ดังข้อความที่ว่า  

     "หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ความเป็นสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปในนรก ฉันนั้น"                        


Tag  กิเลส ขัดเกลา ถูกต้อง นรก บรรพชิต บวช บาดมือ ปฏิบัติ พระธรรมวินัย พระผู้มีพระภาค พระวินัยบัญญัติ พฤติกรรม รักษา ละอาย ล่วงละเมิด ศึกษา สมณะ สละ สิกขาบท หญ้าคา อัธยาศัย เข้าใจ เอื้อเฟื้อ โทษ ไม่ดี

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
457
วันที่ 11 มี.ค. 2553

สาธุ(ดังๆ)ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภัสร์
วันที่ 7 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

     ช่วยเตือนสติให้ได้อย่างมากที่ได้ข้อความจากพระพุทธพจน์ มาบอกกัน ทั้งที่พระองค์เคยพยากรณ์ ในเรื่องสงฆ์ในอนาคตหลังพุทธปรินิพพาน  ก็เป็นเช่นนั้นให้เห็นมีอยู่ แต่ก็ต้องแยกบุคคลที่ทำนั้นเป็นกรรมเฉพาะบุคคล ที่พระท่านจะเตือนพระเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 27 เม.ย. 2554

     อนุโมทนาครับ เพราะการบวชในสมัยนี้ ทำไปเพราะเป็นประเพณีไม่ใช่ตามที่คุณ ธรรมทัศนะ บอกเล่ามา แต่ก็นับว่าน่าสงสารคนเราทุกวันนี้มากๆ  ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้แต่อีกประการหนึ่ง คือ ถ้าไม่ทำก็ถูกหาว่าเป็นลูกที่ไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ นับว่าน่าบอกประกาศเรื่องแบบนี้กับสื่อต่างๆ  มากเลยนะครับว่า  ที่พระพุุทธเจ้าบอกในพระไตรปิฎกที่สอน/บัญญัติไว้อย่างแท้จริงคืออะไร? ไม่ใช่ทำไปๆ เพราะ...ใครก็ไม่รู้เริ่มต้นความคิดนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ