ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะทำให้เกิดโทษ
 
Guest
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9409
อ่าน  2,214

      ผู้ที่จะบวชเป็นบรรพชิตได้นั้น  ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตด้วยใจจริง  ซึ่งต้องสละอาคารบ้านเรือน  สละวงศาคณาญาติ  รวมถึงสละโภคสมบัติด้วย เมื่อบวชแล้ว  ยังจะต้องศึกษาพระธรรมวินัย ศึกษาในสิกขาบทข้อต่าง ๆ ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง  ถ้าปราศจากการศึกษาหรือไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง พฤติกรรมที่ไม่ดี  ไม่มีความละอาย  ล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติ  ก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ  ความเป็นบรรพชิต ถ้ารักษาไม่ดี  ไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัย  มีแต่จะทำให้เกิดโทษฝ่ายเดียว  ดังข้อความที่ว่า  

     "หญ้าคาอันบุคคลจับไม่ดี ย่อมบาดมือนั่นเอง ฉันใด ความเป็นสมณะ อันบุคคลปฏิบัติไม่ดี ย่อมฉุดเข้าไปในนรก ฉันนั้น"                          ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
457
วันที่ 11 มี.ค. 2553

สาธุ(ดังๆ)ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 6 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ภัสร์
วันที่ 7 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

     ช่วยเตือนสติให้ได้อย่างมากที่ได้ข้อความจากพระพุทธพจน์ มาบอกกัน ทั้งที่พระองค์เคยพยากรณ์ ในเรื่องสงฆ์ในอนาคตหลังพุทธปรินิพพาน  ก็เป็นเช่นนั้นให้เห็นมีอยู่ แต่ก็ต้องแยกบุคคลที่ทำนั้นเป็นกรรมเฉพาะบุคคล ที่พระท่านจะเตือนพระเอง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 27 เม.ย. 2554

     อนุโมทนาครับ เพราะการบวชในสมัยนี้ ทำไปเพราะเป็นประเพณีไม่ใช่ตามที่คุณ ธรรมทัศนะ บอกเล่ามา แต่ก็นับว่าน่าสงสารคนเราทุกวันนี้มากๆ  ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้แต่อีกประการหนึ่ง คือ ถ้าไม่ทำก็ถูกหาว่าเป็นลูกที่ไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่ นับว่าน่าบอกประกาศเรื่องแบบนี้กับสื่อต่างๆ  มากเลยนะครับว่า  ที่พระพุุทธเจ้าบอกในพระไตรปิฎกที่สอน/บัญญัติไว้อย่างแท้จริงคืออะไร? ไม่ใช่ทำไปๆ เพราะ...ใครก็ไม่รู้เริ่มต้นความคิดนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 20 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ