เรายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู่ย่อมต้องโศกเศร้า
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9412
อ่าน  1,241

ผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปแล้ว

แต่เรายังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสอยู่ย่อมต้องโศกเศร้าเป็นธรรมดา  แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงส่งเสริมให้เกิดอกุศลจิตเลยแม้แต่นิดเดียว  จึงควรไม่ประมาท ค่อยๆ อบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะของนามธรรมและลักษณะของรูปธรรมตามความเป็นจริง

  ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ 


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ก.ค. 2551
  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

00094 อุปธิเป็นความเศร้าโศกของคน

บุคคลมีบุตรย่อมเศร้าโศก

พราะบุตรทั้งหลาย

บุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกัน

เพราะอุปธิเป็นความเศร้าโศกของคนบุคคลใดไม่มีอุปธิบุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลย


ธรรมเตือนใจวันที่ : 16-10-2547 


ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ค. 2551
 สาธุ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
prakaimuk.k
วันที่ 30 ก.ค. 2551

   ควรระลึกถึงสภาพจิตขณะที่ได้ฟังเรื่องการสูญเสีย  ไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าหรือ

ความหดหู่ เพื่อป้องกันการเกิดอกุศลจิตซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเสมอ  นอกจากนี้

ควรระลึกถึงคุณของพระธรรม ทำให้มีความบิกบานที่เรามีความรู้ความเข้าใจธรรมะ

พอควร ที่จะสามารถระลึกถึงสภาพจิตสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้  ไม่ขาดสติหลง

ไปในอารมณ์ภายนอกต่างๆ ที่มากระทบทุกรูปทุกแบบในชีวิตประจำวัน....

  ความประมาท มีแต่ทำให้ชีวิตเบียงเบนออกไปจากการเจริญกุศลธรรม....

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ตุลา
วันที่ 30 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Komsan
วันที่ 30 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ