ไม่มีใครทำโกรธให้เกิดขึ้น มีเหตุปัจจัยความโกรธก็เกิด
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9413
อ่าน  1,198

  ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  เป็นสิ่งที่มีจริง  ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ  เป็นจริงอย่างไร

ก็เป็นจริงอย่างนั้น และเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา

ของใคร  ไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้   เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย

ไม่มีใครทำเห็นให้เกิดขึ้น ไม่มีใครทำได้ยินให้เกิดขึ้น แต่มีแล้ว เกิดแล้ว เพราะมีเหตุ

ปัจจัย  ไม่มีใครทำโกรธให้เกิดขึ้น  เมื่อมีเหตุปัจจัยให้ความโกรธเกิดขึ้น  ความโกรธก็

เกิดขึ้น   ไม่มีใครทำความติดข้องให้เกิดขึ้น  เมื่อมีเหตุปัจจัยให้ความติดข้องเกิดขึ้น

ความติดข้อง  ยินดีพอใจก็เกิดขึ้นเป็นปกติ   จึงไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้


Tag  ติดข้อง ธรรม บังคับบัญชา ปกติ ปัจจัย พอใจ มีจริง ยินดี ลักษณะ อำนาจ เปลี่ยนแปลง เหตุ โกรธ ไม่
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 29 ก.ค. 2551
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

00002 ละความโกรธด้วยเมตตา

ละความโกรธด้วยการเจริญเมตตา

ลืมความโกรธนั้นเสีย

แล้วระลึกถึงกัมมสกตาของตนและของผู้อื่น

อย่างนี้ว่า

“ท่านโกรธแล้วจะทำอะไรเขาได้

จักอาจเพื่อยังคุณ อันมีศีล เป็นต้น ของเขาให้พินาศไป ได้หรือ

เขามาด้วยกรรมของเขา

เขาก็จักไปด้วยกรรมของเขานั้นแหละ มิใช่หรือ”


ธรรมเตือนใจวันที่ : 22-09-2547 


 ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ค. 2551
  สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ตุลา
วันที่ 30 ก.ค. 2551

นึกถึงจิตไม่ดีของบุคคลอื่น

ทำให้เกิดโทสะ จึงเป็นทุกข์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 30 ก.ค. 2551
  เพราะขาดเมตตา จึงโกรธ.....ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 30 ก.ค. 2551

การคิดประทุษร้าย กิริยาที่คิดประทุษร้าย ความคิดประทุษร้าย การคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้าย ความคิดปองร้าย ความโกรธ ความแค้นความดุร้าย ความปากร้ายความไม่แช่มชื่นแห่งจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่าโทสะมี โทสะนั้นมีความดุร้ายเป็นลักษณะ พึงเห็นเหมือนอสรพิษถูกประหาร  มีการกระสับกระส่ายเป็นรสพึงเห็นเหมือนถูกยาพิษ อีกอย่างหนึ่ง มีการหม่นไหม้นิสัยของตนเป็นรสพึงเห็นเหมือนไฟไหม้ป่า มีการประทุษร้ายเป็นปัจจุปัฏฐาน พึงเห็นเหมือนศัตรูได้โอกาส มีอาฆาตวัตถุเป็นปทัฏฐาน พึงเห็นเหมือนน้ำมูตรเน่าเจือด้วยยาพิษ ฉะนั้น. อย่างนี้ก็มีเราที่โกรธ  มีเขาที่เราอาฆาต  แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่า
"ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นและเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้   เพราะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร"
อย่างนี้เป็นไตรลักษณ์ เป็นปัญญา กุศลจิตย่อมเกิดขึ้นแทนความโกรธ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 28 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ