สติและปัญญาเกิดได้ เพราะอบรมเหตุที่ถูกต้อง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  30 ก.ค. 2551
หมายเลข  9422
อ่าน  2,441
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ที่สำคัญต้องเข้าใจว่าสติคืออะไร สติคือธรรมฝ่ายดี เกิดกับจิตที่เป็นกุศลทุกประเภท

รวมทั้งเกิดกับวิบากจิตและกิริยาจิตบางประเภท   แต่เมื่อพูดถึงสติที่หมายถึงการเจริญ

วิปัสสนานั้น ต้องมีปัญญาเกิดร่วมด้วยและควรเข้าใจว่า  สติและปัญญาที่เป็นไปในการ

เจริญวิปัสสนานั้นคือเข้าใจความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้  คือ   สติระลึกสภาพ

ธรรมที่มีในขณะนี้  ปัญญารู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา   แต่สติ

และปัญญาเป็นธรรมและเป็นอนัตตา ต้องมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้น  ดังนั้นต้องอบรมเหตุที่

ถูกต้อง คือฟังให้เข้าใจก่อน ว่าธรรมคืออะไร เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าธรรมคืออะไร สติและ

ปัญญาก็ไม่มีทางเกิดได้เลยเพราะไม่มีปัญญาขั้นการฟังที่รู้ว่าธรรมคือสิ่งที่มีจริงในขณะ

นี้ ก็ไม่เป็นเหตุปัจจัยให้สติและปัญญาเกิด เพราะสติและปัญญาเกิดก็รู้ความจริงที่มีใน

ขณะนี้ครับ


Tag  กิริยาจิต กุศล ขณะนี้ ขั้นการฟัง ความจริง จิต ถูกต้อง ธรรม ปัญญา ฝ่ายดี ฟัง ระลึก วิบากจิต วิปัสสนา สติ สภาพธรรม อนัตตา อบรม เข้าใจ เจริญ เหตุ เหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
พุทธรักษา
วันที่ 31 ก.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prakaimuk.k
วันที่ 31 ก.ค. 2551

การฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อน คือการอบรมเหตุที่ถูกต้อง

  ขออนุโมทนาค่ะ....

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 31 ก.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 31 ก.ค. 2551

การฟังพระธรรมก็เพื่อให้เข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎในขณะนี้ สติระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฎบ่อยๆ เนืองๆ ก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัฎฐานเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีหนทางเด๊ยวที่จะอบรมเจริญปัญญาที่ถูกต้องขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ก.ค. 2551

เริ่มต้นด้วยการฟังให้เข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะ เป็นอนัตตา 

ให้รู้จักเห็น   สิ่งที่ปรากฏทางตา เป็นรูป เห็นเป็นนาม  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 1 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Pararawee
วันที่ 1 ส.ค. 2551

การศึกษาธรรมะมีเหตุมีผลค่ะ ไม่ใช่การพูดลอยๆ  แล้วแต่ว่าผู้ศึกษาจะมีปัญญาเกิดขณะศึกษาหรือไม่ แล้วแต่เหตุปัจจัยและการสะสมค่ะ "เรา" ไม่มี แต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะ เพราะอวิชชาสะสมมามากกว่าปัญญา จึงดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยกิเลสมากมาย

แต่ก็ไม่พักไม่เพียรค่ะ อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
petcharath
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณ
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
nida
วันที่ 2 ส.ค. 2551

ถ้าไม่เข้าใจธรรมมะ  แล้วจะมีอะไรไปพิจารณาธรรมะ

เสมือนเห็นน้ำที่กว้างใหญ่ แต่ไม่มีภาชนะอะไรไปตักน้ำ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
คุณ
วันที่ 4 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
pamali
วันที่ 10 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ประสาน
วันที่ 17 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ