อกุศลกรรมและอกุศลวิบาก
 
papon
papon
วันที่  4 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24124
อ่าน  1,476

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

อกุศลกรรมต่างๆ ที่ครบองค์ จะให้ผลเป็นอกุศลวิบากตามจำนวนครั้งของการกระทำหรือครับเช่นการฆ่าสัตว์ ๑๐ ครั้ง ก็ตกนรก ๑๐ ครั้งอย่างนั้น ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอย่างไรครับ

ขอความอนุเคราะห์และขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อกุศลกรรมที่ครบกรรมบถ เมื่อทำบาปแล้ว ขณะที่ทำบาป เกิดชวนวิถีจิตที่เป็นอกุศลจิตมากมาย ซึ่ง กรรม ที่เกิดจากการทำอกุศลกรรมบถ เพียงครั้งเดียว แต่ทำให้เกิด การให้ผลของกรรม นับชาติไม่ถ้วน ครับ ไม่ใช่เพียงทำครั้งเดียว จะได้รับครั้งเดียว ซึ่งก็อยู่กับประเภทของกรรมด้วย อย่างอนันตรยิกรรรม ก้ให้ผลชาติหน้าทันที เกิดในนรก แต่ ก็ยังมีเศษของกรรมที่สามารถให้ผลได้อีกได้ เช่น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ฆ่าบิดา มารดา ทำให้ท่านตกนรก และ เมื่อเกิดเป้นมนุษย์ก็ยังถูกโจรทุบตีได้อีก จนชาติสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า การทำอกุศลกรรมบถเพียงครั้งเดียว แต่เพราะเกิด ชวนจิตทีเ่ป็นอกุศลจิตมาก ในขณะที่ทำบาป ทำให้สามารถให้ผลของกรรม ได้มากมาย ครับ อย่าง บางท่านทำบาป ทำอกุศล มีการฆ๋าสัตว์ ก็ทำให้ได้รับทุกข์ในนรกมากมาย และ ก็มีเศของกรรมทำให้อายุสั้น และ เกิดในภพภูมิอื่นได้รับทุกข์มากมายอีกเช่นกัน ครับ

แสดงให้เห็นโทษ เห็นภัยของอกุศล ที่น่ากลัว ไม่ควรกระทำ แต่ ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ สำคัญที่สุด คือ อบรมหนทางการละกิเลส คือ ศึกาาธรรม อบรมปัญญาต่อไป ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว ชีวิตในวันหนึ่งๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้ว ทำให้มีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต่างๆ โดยที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า เป็นผลของกรรมใด จะให้ผลในขณะใด เพราะเหตุว่ากุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว และกุศลกรรมที่ทำไว้แล้ว เป็นปัจจัยให้มีการเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส การรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย และกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้ว เวลาที่มีเหตุมีปัจจัยถึงกาลที่ควรจะให้ผลเกิดขึ้น ผลนั้นก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้ ตลอดจนกระทั่งถึงกาลที่จะปรินิพพาน เพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าบุคคลที่ได้สะสมบุญกุศลจนสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านก็ยังไม่สามารถจะพ้นจากผลของอดีตกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว

อกุศลกรรม ให้ผล เป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ เท่านั้น 

เพราะฉะนั้น ถ้าคิดถึงชีวิตของแต่ละคน ซึ่งอาจจะมีความทุกข์ทางตาบ้าง หูบ้าง จมูกบ้าง ลิ้นบ้าง กายบ้าง ก็ให้ทราบว่า ต้องมีเหตุที่ได้กระทำแล้ว และตราบใดที่มีชีวิตอยู่ในสังสารวัฏฏ์ อกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้ว ก็จะทำให้อกุศลวิบากจิตเกิด เห็นสิ่งที่ไม่ดีทางตา ได้ยินเสียงที่ไม่ดีทางหู ได้กลิ่นที่ไม่ดีทางจมูก ลิ้มรสที่ไม่ดีทางลิ้น  กระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่สบายทางกาย โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้

เพราะฉะนั้น ที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแล้ว คือ ทุกคนควรที่จะได้พิจารณาว่า ไม่ควรทำอกุศลกรรมใดๆ เลยทั้งสิ้น เพราะเหตุว่าอกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว ก็ยังเป็นเหตุที่จะให้ผลได้ เมื่อถึงกาลที่จะให้ผลนั้นๆ เกิด ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2556

อกุศลที่ทำไปแล้วให้ผลไม่ใช่ครั้งเดียว แต่ให้ผลชาติหน้า และ ชาติต่อๆ ไปได้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
peem
วันที่ 7 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 19 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง  จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ประสาน
วันที่ 15 มี.ค. 2559

สาธุๆ ๆ ๆ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ