เราเป็นคนหนึ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนาหรือไม่?
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  1 ก.พ. 2563
หมายเลข  31513
อ่าน  1,620

อ.สุจินต์ :  มีภิกษุน้อย-แต่ดี กับมีภิกษุซึ่งไม่เข้าใจธรรมะเลย แค่บวชเป็นพระภิกษุ รับเงิน รับทอง มีชีวิตอย่างคฤหัสถ์ ไปที่ห้างสรรพสินค้า ขับรถยนต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่ผู้ที่เข้าใจว่า นี่คือการบำรุงพระพุทธศาสนา แต่เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา 

มีผู้ที่ป่วยหนัก ขอให้ดิฉันเดินทางไปที่วัดหนึ่งที่ภาคเหนือ ซึ่งหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลนั้น เขากำลังป่วยไข้ เขาไปไม่ได้ เขาอยากบวชพระ เขาก็ขอให้มีการบวชพระ โดยขอให้ดิฉันไปแทน พอไปถึงวัดนั้น บวชเสร็จ คฤหัสถ์ ชาวบ้าน ตั้งแถวสองข้าง สองข้างเลย แล้วพระก็เดินออกจากโบสถ์ อุ้มบาตรมา กริ๊งกรั๊ง กริ๊งกรั๊ง เงินทองมีเท่าไหร่ใส่ลงไป ทันทีที่บวชเสร็จก็อาบัติ แล้วใครจะรักษาพระพุทธศาสนา? เพราะว่า ผู้ที่จะรักษาได้คือผู้ที่เข้าใจพระธรรมและพระวินัย (คลิกที่นี่...การบวช เรื่องที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์)

เพราะฉะนั้น ชาวบ้าน-พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาล "พุทธบริษัท" ไม่ได้จำกัดว่า(เฉพาะแต่)ภิกษุ พุทธบริษัท(คือ)คฤหัสถ์ด้วย ทั้งสองเพศ ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต ที่เข้าใจธรรมะ และที่รู้ว่าพระวินัยคืออะไรเท่านั้น  จึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้ ไม่ใช่ว่า เราจะรักษาพระพุทธศาสนา โดยให้คนบวช พันหนึ่ง สองพัน หมื่นหนึ่ง แสนหนึ่ง นั่นไม่ใช่วิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเลย เป็นวิธีเสียเงินเสียทอง แล้วไม่ได้อะไร ใช่ไหม? แล้วก็ พระภิกษุในพระธรรมวินัยในครั้งพุทธกาลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหรือเปล่า? แต่นี่ สร้างโบสถ์ ๖๐๐ ล้าน!! 

ผู้ฟัง  เป็นเพราะเราอยากได้บุญ เราไม่มีความเข้าใจ ก็กลายเป็นว่าอยากได้บุญ
อ.สุจินต์  แล้วพระ(มีหน้าที่)ศึกษาธรรมะและประพฤติตามพระวินัย หรือสร้างโบสถ์? สร้างวัด? นี่ก็ผิดแล้วใช่ไหม? ชีวิตที่สละ ชีวิตที่สงบ กับชีวิตซึ่งจะสร้างวัด สร้างโบสถ์!! แล้วผู้ที่ต้องการสร้างอย่างนั้น คิดถึงชาวบ้านหรือเปล่า? เอาเงินมาจากไหน? ชาวบ้านเท่าไหร่ ที่จะต้องเดือดร้อน!! ได้ยินแล้วตกใจ หรือว่าใครก็ตามไปทางไหน เห็นป้ายประกาศ สร้างพระราหู หรืออะไรก็ตามแต่ 

ผู้ฟัง  คือ เท่าที่ผมสัมผัสมา พระภิกษุที่ดีๆ ท่านก็คิดว่า ในเมื่อจะสร้างโบสถ์ ก็อยากจะให้ชาวบ้านได้บุญด้วย
อ.สุจินต์  เดี๋ยวก่อนนะคะ พระจะสร้างโบสถ์ "คิดดี" ไหม? 
ผู้ฟัง  คือท่านไม่ทราบ ท่านคิดว่าต้องบอกบุญให้ญาติโยม
อ.สุจินต์  ไม่ใช่ค่ะ ผู้ที่จะสร้างโบสถ์ พระภิกษุที่จะสร้างโบสถ์น่ะ (ทำ)ถูกไหม? (คลิกที่นี่...การสร้างอุโบสถในพุทธศาสนา)
ผู้ฟัง  ในความเห็นของผม ไม่ถูกครับ แต่ท่านคิดว่าท่าน(ทำ)ถูก ท่านก็ต้องเป็นคนดีไงครับ 
อ.สุจินต์  แต่ว่าผิด ใช่ไหม? ศึกษาธรรมะ ขัดเกลากิเลส มีชีวิตที่ง่ายมาก ไม่ต้องไปคิดถึงโบส์ห้าสิบล้าน ร้อยล้าน หกร้อยล้าน เพราะฉะนั้น ก็ผิดแล้ว แล้วชาวบ้านก็ส่งเสริม แล้วชาวบ้านก็ยากจน แล้วพระก็ให้เงินชาวบ้าน ชาวบ้านที่เดือดร้อน ไปหาพระ พระให้ กู้ก็มี ให้ก็มี 

ผู้ฟัง  คือพระที่ดีๆ ท่านก็ยังทำผิด คือท่านคิดว่าท่านไม่....
อ.สุจินต์  เพราะฉะนั้น ดีตรงไหน? 
ผู้ฟัง  คือ ในความคิดของท่าน ท่านเป็นคนดีมากเลยที่พระช่วยเหลือชาวบ้าน บอกบุญชาวบ้าน อะไรอย่างนี้
อ.สุจินต์  แต่ว่า ไม่รู้ว่าพระคืออะไร? แล้วท่านเองเป็นใคร? ไม่รู้จักตัวเองหรือ? 
ผู้ฟัง  คือท่านก็เทียบกับวัดอื่นๆ ที่แย่กว่าท่าน
อ.สุจินต์  ต้อง "เทียบกับพระธรรมวินัย" เพราะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย!! ต้องเป็นคนที่ "ตรง" มิฉะนั้น จะรักษาพระศาสนาไม่ได้เลย คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริสุทธิ์ ขัดเกลากิเลส จนดับกิเลสได้ ทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้เข้าใจถูกต้อง ให้สามารถอบรมเจริญปัญญา ขัดเกลากิเลส ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ จะสร้างโบสถ์น่ะ ขัดเกลากิเลสหรือเปล่า? (คลิกที่นี่...การสร้างอุโบสถในพุทธศาสนา)
ผู้ฟัง  เหมือนกับท่านก็อยากจะสร้างให้ชาวบ้านทำบุญเยอะๆ
อ.สุจินต์  นั่นแหละ ไม่สงบ ใช่ไหม? ไม่สงบใช่ไหม? ต้องตรง!! 
ผู้ฟัง  ใช่ครับ

อ.สุจินต์  เพราะฉะนั้น เป็นพระหรือเปล่า? (คลิกอ่าน...ภิกษุคือใคร?) "ดี" หรือเปล่า? ถ้าดีจริงๆ (ดี)ตามพระวินัย และเข้าใจธรรมะถูกต้อง!! จะบอกให้คนไปพูด พุทโธ จะบอกให้คนไป เห็นหนอ ได้ยินหนอ มีไหม? ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำ ให้เกิดปัญญา แต่นี่ไม่มีปัญญาเลย ไปสำนักปฏิบัติ ไปทำอะไร? แล้วปฏิบัติอะไร? ในเมื่อไม่ใช่ปัญญา (คลิกที่นี่...สำนักปฏิบัติธรรม ทำลายพระพุทธศาสนา)

เพราะฉะนั้น ดีไหม? เป็นพระที่ดีหรือเปล่า? เป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยหรือเปล่า? 

ผู้ฟัง  ไม่ได้เป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยครับ แต่ท่านก็ยังคิดว่าท่านเป็นคนดี
อ.สุจินต์  คิดเอง!! เป็นคนดี กับ เป็นภิกษุที่ดี ต่างกันไหม? 
ผู้ฟัง  ต่างกันครับ
อ.สุจินต์  เพราะฉะนั้น แค่ "คนดี" ไม่ใช่​ "ภิกษุที่ดี"

(คลิกอ่านที่นี่...การบวช เรื่องที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์)

...................................

โปรดพิจารณาอีกครั้ง ในคำกล่าวที่ว่า...."เราเป็นคนหนึ่งที่ทำลายพระพุทธศาสนา" หรือไม่?

พร้อมและถึงเวลาหรือยัง? ที่จะเป็นผู้ทดแทนพระคุณของพระองค์ ด้วยการเป็นผู้หนึ่งที่กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตรงตามพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ ทั้งบอกกล่าวแก่ผู้อื่นให้มีโอกาสได้รู้ ได้เข้าใจ ด้วยความเมตตา หวังดี เป็นมิตร เป็นเพื่อน ด้วยความกล้าหาญ มั่นคง ในอันที่จะดำรงรักษาพระศาสนาคือคำสอนอันมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์และรัตนะใดในสากลจักรวาลนี้ ให้เจริญมั่นคง ต่อไป ชั่วลูก สืบหลาน ตลอดกาลนาน ฯ

...........................

ขอเชิญคลิกชมรายละเอียดทั้งหมดของการสนทนาในหัวข้อนี้ ได้ที่นี่...

คลิกอ่าน.....ผู้ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมและมั่นคง


Tag  พระดี พระสร้างวัด พระสร้างอุโบสถ พระสร้างโบสถ์ ภิกษุที่ดี วัด สร้างวัด อุโบสถ โบสถ์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 1 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nattaya40
Nattaya40
วันที่ 1 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ก.พ. 2563

  ...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
lokiya
วันที่ 3 ก.พ. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ