ขับร้อง ฟ้อนรำ
 
pam
วันที่  6 ก.พ. 2563
หมายเลข  31524
อ่าน  176

อยากทราบว่าพระอริยบุคคล เช่น พระโสดาบัน ยังมีการขับร้อง ฟ้อนรำ หรือเปล่าครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น ดับกิเลสได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ยังไม่สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้น เพราะผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น  พระโสดาบันยังมีความติดข้องยินดีพอใจในกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส  และสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย ยังมีความขุ่นเคืองใจ แต่จะไม่มีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรม  เพราะท่านดับกิเลสอย่างหยาบได้แล้ว พระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีล ๕ ที่บริบูรณ์ การขับร้อง ก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจในกามอยู่  และ สำหรับคฤหัสถ์ ก็ไม่ได้ผิดศีล เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิต ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 10 ก.พ. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ