ขับร้อง ฟ้อนรำ
 
pam
วันที่  6 ก.พ. 2563
หมายเลข  31524
อ่าน  103

อยากทราบว่าพระอริยบุคคล เช่น พระโสดาบัน ยังมีการขับร้อง ฟ้อนรำ หรือเปล่าครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระโสดาบัน เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้น   ดับกิเลสได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น    ยังไม่สามารถดับกิเลสได้หมดสิ้น เพราะผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น,  พระโสดาบันยังมีความติดข้องยินดีพอใจในกาม ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส  และสิ่งที่กระทบสัมผัสกาย    ยังมีความขุ่นเคืองใจ   แต่จะไม่มีกำลังถึงขั้นล่วงเป็นทุจริตกรรม   เพราะท่านดับกิเลสอย่างหยาบได้แล้ว  พระโสดาบันเป็นผู้ที่มีศีล ๕ ที่บริบูรณ์      การขับร้อง   ก็เป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีความติดข้องยินดีพอใจในกามอยู่  และ สำหรับคฤหัสถ์ ก็ไม่ได้ผิดศีล  เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิต ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 10 ก.พ. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ