ปาราชิกข้อที่ 4
 
folkza_1997
folkza_1997
วันที่  7 ก.พ. 2563
หมายเลข  31527
อ่าน  142

ตอนออกจากโบสถ์ มีโยมให้เขียนเลข ผมเขียนแล้วเลขตัวนั้นคลาดเคลือนเลยไปคุยกับหลวงพี่ ว่าให้หวยโยมเกือบถูกแหม่ เจตนาไม่ได้จะอวด แบบนี้เข้าค่าปาราชิกไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พฤติกรรมที่กล่าวถึงนั้น ห่างไกลกันยิ่งกับพระภิกษุในพระธรรมวินัยที่ท่านสละชีวิตของคฤหัสถ์ ด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูก และมีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นในเพศที่สูงยิ่ง   

ชาวบ้าน ไม่รู้จักพระภิกษุ พระภิกษุ ก็ไม่รู้จักพระภิกษุ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย และ กล่าวได้ว่า เป็นโทษเป็นภัยอย่างยิ่งที่เมื่อบวชแล้ว ไม่ได้น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ได้ขัดเกลากิเลสของตนเอง แม้ว่าจะไม่ได้ล่วงละเมิดอาบัติหนักถึงกับขาดจากความเป็นพระภิกษุ แต่พฤติกรรมใดๆ ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส  พระภิกษุ ย่อมทำไม่ได้ ครับ

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ชาวบ้านไม่รู้จักพระ พระก็ไม่รู้จักพระ ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ
ภิกษุคือใคร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ