ขอสอบถาม เรื่องการมีปกติเจริญสติปัฎฐาน
 
hetingsong
hetingsong
วันที่  8 ก.พ. 2563
หมายเลข  31531
อ่าน  115

ขณะที่ระลึกรู้ทางตาว่าเป็น "ธรรมไม่ใช่เรา" เป็นสภาพรับรู้สิ่งที่ปรากฎได้ทางตา เช่นเดียวกันกับการเห็นอื่นๆเช่น คนอื่นเห็น เต่าเห็น มดเห็น ไก่เห็น ลฯ

  เพราะเห็นว่าล้วนเป็นธรรมเช่นเดียวกัน ต่างกับการยึดถือว่ามีเราเห็น เขาเห็น เป็นอกุศล เป็นความเห็นผิด ก่อทุกข์โทษภัยต่างๆ

  จึงระลึกเป็นไปในทาน การสละให้ในวัตถุ ให้อภัยทาน ธรรมทาน หรือเป็นไปกับศีล งดเว้นในการประพฤติทุจริตต่างๆ การช่วยเหลือผู้อื่น การอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อม และภาวนาคือมีการฟังพระธรรม มีการเจริญสติ เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมที่ปรากฎตามความเป็นจริงยิ่งขึ้น

  การเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฎฐาน ในชีวิตประจำวันจึงเป็นไปในทาน ศีล ภาวนา หรือ บุญกิริยาวัตถุ๑๐ เช่นนี้

 ถูกต้องหรือเพิ่มเติมอย่างไรขอความละเอียดจากท่านวิทยากรและเพื่อนสมาชิกด้วยครับ

    ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริง ๆ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ว่าพ้นไปจากสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น  เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ได้    ซึ่งจะต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนือง ๆ จนมั่นคงจริง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับ  ไม่ใช่เรื่องหวัง ไม่ใช่เรื่องของความอยากความต้องการ  ไม่ใช่เรื่องของการจดจ้อง ไม่ใช่เรื่องของการไปกระทำอะไรด้วยความเป็นตัวตน  ด้วยความเห็นผิดและด้วยความไม่รู้

ขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง นั้น จะไม่ใช่เรื่องราว สัตว์ บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด เลย  แต่เป็นการที่ไม่ว่าจะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ ก็สามารถรู้ตรงตามความเป็นจริง ไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

บุคคลผู้ที่เข้าใจในความเป็นจริงของธรรม  ว่า ไม่มีเขา ไม่มีเรา ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคล ไม่มีตัวตน   มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่     กุศลธรรมประการต่างๆ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้น  มั่นคงขึ้น ละเอียดขึ้น   เพราะปัญญา  นำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงามโดยตลอด   ครับ

ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติม
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้

ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานรู้อะไร - บ้านธัมมะ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
hetingsong
hetingsong
วันที่ 10 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณวิทยากรมากๆครับ

  คำตอบเป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความเข้าใจได้ดีเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการมีปกติเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน

  แต่ได้พบข้อความที่ไม่ตรงกับในเทปบรรยายที่แนบมาด้วย คือ

"แม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นทานซึ่งไม่ประกอบด้วยสติปัฏฐาน"  

  ซึ่งในเทปบรรยาย วินาทีที่30  ที่อ.กล่าวคือ เป็นทานที่ไม่ประกอบด้วยสติปัฎฐาน จึงขอให้ผู้ดูแลช่วยแก้ไขข้อความด้วยครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ก.พ. 2563
อ้างอิงจาก ความคิดเห็นที่ 3 โดย hetingsong

ขอบพระคุณวิทยากรมากๆครับ

  คำตอบเป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความเข้าใจได้ดีเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการมีปกติเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน

  แต่ได้พบข้อความที่ไม่ตรงกับในเทปบรรยายที่แนบมาด้วย คือ

"แม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นทานซึ่งไม่ประกอบด้วยสติปัฏฐาน"  

  ซึ่งในเทปบรรยาย วินาทีที่30  ที่อ.กล่าวคือ เป็นทานที่ไม่ประกอบด้วยสติปัฎฐาน จึงขอให้ผู้ดูแลช่วยแก้ไขข้อความด้วยครับ

 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ
ได้เข้าไปแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ