เรียนถามเรื่องการลาสิกขา
 
panjamin_paopao
panjamin_paopao
วันที่  8 ก.พ. 2563
หมายเลข  31534
อ่าน  133

เคยทราบมาว่าภิกษุไม่สามารถสละสิกขากับเทวดาได้ เพราะจิตของเทวดาเขาเร็ว เขารู้ก่อนที่ภิกษุผู้กล่าวสละสิกขาจะกล่าวจบ มันเลยไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้สละไม่ขึ้น จึงอยากเรียนถามสองข้อครับ

.สมมติว่ามีพระรูปหนึ่งบอกกับโยมคนหนึ่งไว้ล่วงหน้าว่า "เดี๋ยวอาตมาจะบอกลาสิกขากับโยมนะ โยมตั้งใจฟังให้ดีล่ะ" จากนั้นในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาพระรูปนั้นก็กล่าวคำสละสิกขาต่อหน้าโยมคนนั้นอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกคำ ในกรณีนี้ ถือว่าโยมรู้ก่อนล่วงหน้าเหมือนกรณีของเทวดามั้ยครับ แล้วการสละสิกขาของพระรูปนั้นจะถือว่าสละขึ้นมั้ยครับ

.แล้วถ้าโยมรู้อยู่ก่อนแล้วว่าคำสละสิกขาเป็นอย่างไร หรือรู้อยู่ก่อนแล้วว่าพระที่จะมาลาสิกขากับตนจะต้องพูดอะไรบ้าง อย่างนี้แล้วพระที่มาบอกลาสิกขากับโยมคนนั้น จะสละสิกขาสำเร็จมั้ยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความในพระวินัย มีว่า ภิกษุลาสิกขากับเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉาน ไม่ได้ คือการลาสิกขานั้นใช้ไม่ได้ หรือแม้จะลาสิกขากับผู้ที่เขาฟังไม่รู้ความหมายก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน

   การลาสิกขาเป็นอันสมบูรณ์ ด้วยเจตนาและคำที่เปล่งออกมา ซึ่งจะต้องเปล่งวาจาออกมา อันแสดงถึงว่าจะไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป เช่น ข้าพเจ้าขอสิกขา ข้าพเจ้าขอลาพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอลาพระธรรม ข้าพเจ้าขอลาพระสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งผู้ฟังเข้าใจในความหมาย เพราะจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้ที่รับฟัง จะเป็นเพศบรรพชิตด้วยกันหรือคฤหัสถ์ก็ตาม ที่ฟังแล้วเข้าใจในความหมายว่าจะลาสิกขา กล่าวคือ จะไม่เป็นพระภิกษุอีกต่อไป ก็เป็นอันลาสิกขาสำเร็จ ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี่ครับ

 การลาสิกขาของภิกษุ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panjamin_paopao
panjamin_paopao
วันที่ 9 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ