ปาราชิก 2
 
folkza_1997
folkza_1997
วันที่  9 ก.พ. 2563
หมายเลข  31535
อ่าน  147

ถ้าเกิดสมมติผมหาบาตร แล้วเห็นบาตรอันหนึ่งวางอยู่แต่ไม่แน่ใจใช่ของตัวเองไหม เลยหยิบมาดูแล้วมาลองใส่กับสโรงแล้วหมุนดูเห็นรอยพินทุเลยคิดว่าไม่ใช่ของตนเองเลยเอาไปคืนแบบนี้อาบัติไหม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อไม่ได้มีความจงใจที่จะลักขโมย ก็ไม่ต้องอาบัติปาราชิก หรือแม้แต่สงสัยว่าเป็นของตนเองหรือไม่ พอรู้ว่าไม่ใช่ของตนเอง ก็ไม่ได้ถือเอาไป อย่างนี้ก็ไม่ได้มีจงใจที่จะลักขโมย ก็ไม่ต้องอาบัติปาราชิก 

พระวินัย แต่ละสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง ก็ต้องได้ศึกษาด้วยความเคารพ จึงจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ