ลักทรัพย์
 
Chop
Chop
วันที่  13 ก.พ. 2563
หมายเลข  31545
อ่าน  190

อยากทราบว่า ภิกษุรูปหนึ่งโขมย wifi ของคนอื่นใช้ 5 นาที จะต้องปาราชิกหรือไม่ครับ เจ้าของ wifi นั้นจ่ายเดือนละ 700 บาท

แต่ถ้าใช้การคำนวน โดยเอาค่ารายเดือน 700 บาท มาหารกับ 31 วันคือหนึ่งเดือน เฉลี่ยวันละ 22 บาท แล้วเอารายวันมาหารกับ 5 นาทีอีก ก็จะขโมยไม่ถึง 1 บาท ใช่หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่พระภิกษุจะต้องอาบัติปาราชิกสิกขาบท ที่ ๒  นั้น คือ ภิกษุมีความจงใจถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมย  ด้วยมูลค่าของทรัพย์ ๕ มาสก จึงเป็นที่ตั้งของอาบัติปาราชิก  แต่ถ้าลักทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่านั้น ยังไม่ถึงอาบัติปาราชิก แต่เป็นอาบัติรองลงมา กล่าวคือ อาบัติถุลลัจจัย และอาบัติทุกกฏ  การเทียบมูลค่า ๕ มาสก ที่ถือเป็นมาตรฐานทุกยุค คือ น้ำหนักทองคำ กับ ข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด  คือ นำเอาข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ดมาชั่ง ได้น้ำหนักเท่าไหร่ น้ำหนักทองคำเท่านั้น ตีเป็นเงินออกมา ดังนั้น มูลค่า ๕ มาสก ในปัจจุบันนี้ เท่ากับประมาณแปดร้อยกว่าบาท ทีเดียว เพราะ ณ ปัจจุบันนี้  ทองคำกรัมละประมาณ ๑,๔๙๖ บาท ข้าวเปลือก ๒๐ เมล็ด น้ำหนักอยู่ที่  ๐.๕๖  กรัม

จึงสามารถเทียบเคียงได้จากความคิดเห็นดังกล่าว

แต่สิ่งที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ ถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการบวชว่า บวชเพื่ออะไร  ก็จะทำให้ละเลยถึงกิจที่ตนเองควรทำให้สมกับเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์ คือ ละเลยในการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ให้เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การประพฤติปฏิบัติก็ย่อมจะผิดไปด้วย ทำให้มีความย่อหย่อนในพระธรรมวินัย  ต้องอาบัติด้วยความไม่ละอาย  โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นโทษเป็นภัยอย่างไร เป็นไปตามการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านจริงๆ ตามความเป็นจริงแล้ว ความเป็นบรรพชิตเป็นเพศที่สูงยิ่ง ถ้ารักษาไม่ดี  ก็ย่อมมีแต่จะทำให้เกิดโทษแก่ตนเองโดยส่วนเดียว  คร่าไปสู่อบายภูมิได้เลยทีเดียว  ถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์สูงสุดของการบวช  ก็จะเป็นผู้ศึกษาพระธรรมและน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมด้วยความจริงใจ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง เป็นสำคัญ พระภิกษุจะมีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้โดยประการทั้งปวง  เพราะถ้าอยากมีพฤติกรรมเหมือนอย่างคฤหัสถ์  อยากมีชีวิตเหมือนอย่างคฤหัสถ์  อยากมีมือถือ เล่นไลน์ เล่นเฟสบุค อยากมีเงินทองเหมืออย่างคฤหัสถ์ ก็ไม่ต้องบวช ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 14 ก.พ. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Chop
Chop
วันที่ 14 ก.พ. 2563

สาธุ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ