วาโยธาตุ
 
joychorelada
วันที่  8 ก.พ. 2563
หมายเลข  31530
อ่าน  150

ขอกราบเรียนถามค่ะ

ขณะที่ดิฉันนั่งนานๆ แล้วรู้สึกเมื่อยมาก จึงขยับตัว ขณะนั้นรู้สึกเหมือนมีลมพัดผ่านร่างกายส่วนที่ขยับมากที่สุด แล้วก็รู้สึกเหมือนกับแผ่นดินไหว และเก้าอี้โคลงไปมาเหมือนอยู่ในเรือที่มีคลื่นมากระทบชั่วครู่เดียว ทุกอย่างก็กลับเป็นปกติเหมือนเดิม แต่ขณะนั้นไม่รับรู้สิ่งอื่นมัวแต่กลัวว่าจะตกจากเก้าอี้เพราะเก้าอี้ค่อนข้างสูง

ดิฉันเข้าใจว่าเป็นลักษณะของปรมัตถธรรมปรากฏ คือ วาโยธาตุ จะเป็นการเข้าใจผิด
หรือเปล่าคะ

กราบขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แสดงถึงความเป็นจริงของสถาพธรรมซึ่งเป็นจริงแต่ละอย่างโดยไม่ปะปนกัน รูปธรรมเป็นรูปธรรม นามธรรมเป็นนามธรรม.  รูปธรรมมีจริงๆ ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้ ส่วนนามธรรมที่เป็นจิตกับเจตสิกนั้น  เป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์  เป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ ซึ่งจะแตกต่างกับรูปธรรมอย่างสิ้นเชิง สำหรับสภาพธรรมที่ตึง ไหว มีจริง เป็นวาโยธาตุ เป็นสภาพธรรมที่กระทบกายปสาทะ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น มีจริงๆ เกิดจริงๆ เกิดแล้วดับแล้ว  ส่วนใหญ่ก็เป็นการคิดถึงเรื่องสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป  ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่เป็นสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริง ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ต้องฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมต่อไป ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งทีกำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริง ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ