สำนักปฏิบัติธรรม ทำลายพระพุทธศาสนา

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  29 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31407
อ่าน  3,474

ท่านอาจารย์  เพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาไตร่ตรอง กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ หลังจากที่ได้ฟังพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรแล้ว อีกสี่อสงไขแสนกัป กัป-โลกแตก โลกทำลายไป ไม่ใช่เพียงชาติเดียว

และก่อนนั้น ท่านต้องเคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ แล้ว ปัญญาของโชติปาละมาณพมากเท่าไหร่

ในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม เป็นโชติปาละมาณพ ได้บวชในสำนักนั้นด้วย ยังไม่ได้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าบารมียังไม่ถึงการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม 

แล้วคนสมัยนี้อ่านบ้างหรือเปล่า? ชาติก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นสาวก หรือสาวิกา อุบาสก อุบาสิกาในยุคนี้ก็ตามแต่ ชาติก่อนๆ บำเพ็ญมากันหรือเปล่า? ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ กันบ้างหรือเปล่า?

แล้วทำไมเมื่อได้ฟังแล้วไม่ไปสำนักปฏิบัติแล้วปฏิบัติเสียให้บรรลุเลย ทำไมจึงต้องขัดเกลากิเลสด้วยการบำเพ็ญบารมี นานเท่าไหร่? ก็ไปอ่านดู!! จะได้รู้ว่า ตัวอย่างของผู้ที่บรรลุ ไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติแล้วบรรลุ ไม่มีเลย!! (ท่านเหล่านั้นบรรลุธรรมขณะกำลังทำอาหารอยู่)ในครัว กำลังล้างเท้า กำลังฟังธรรม แล้วไปสำนักปฏิบัติที่ไหน? ไม่มีสำนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติ เพราะเหตุว่า ทั้งหมด เป็นอนัตตา สติสัมปชัญญะมีปัจจัยเกิดจึงเกิดโดยความเป็นอนัตตา "หนทางนี้ ต้องเป็นหนทางที่เข้าใจความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นตามลำดับ" จนกว่าจะประจักษ์แจ้ง ความเป็นอนัตตา!!!


ขอเชิญคลิกชมและฟังการสนทนาธรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจโดยละเอียด ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lokiya
วันที่ 13 ม.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nattaya40
วันที่ 28 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yogototo
วันที่ 17 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 5 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ