ทำไมคนไทยจึงเชื่อว่ามีสิ่งที่บูชาแล้วให้โชคลาภได้
 
lokiya
วันที่  30 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31412
อ่าน  235

“ไอ้ไข่” เด็กวัดเจดีย์ “ขอได้ ไหว้รับ” แผลงฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปซื้อลอตเตอรี่ในงานทอดกฐิน สุดท้ายถูกหวยรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน เตรียมนำเงินแก้บน ทำบุญ ใช้หนี้

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 16 พ.ย. 2562  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓ - หน้าที่ ๓๘๙

บุรุษ ทำกรรมเหล่าใดไว้ เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้นในตน   ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี   ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว   บุคคลหว่านพืชเช่นใด  ย่อมได้รับผลเช่นนั้น
---------------------------

เพราะไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในเหตุในผล  จึงหลงเชื่อในสิ่งต่างๆ   ทำในสิ่งต่างๆ ตามๆ กันไป ด้วยความไม่รู้  ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในยุคนี้สมัยนี้  มีมาแล้วทุกยุคทุกสมัย เพราะความไม่รู้ความจริง นั่นเอง     

ตามความเป็นจริงแล้ว   ไม่มีใครที่จะสามารถมาดลบันดาลให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ร้บสิ่งที่ดีที่น่าปรารถนา  หรือ ไม่ดีไม่น่าปรารถนาได้  นอกจากเป็นผลของกรรมที่แต่ละคนได้กระทำไว้แล้วในอดีต    เหตุดี คือ กุศลกรรม  ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดี    ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดี คือ อกุศลกรรม แล้ว  ย่อมนำมาซึ่งผลที่ไม่ดี อันเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ  โดยที่ไม่มีใครทำให้เลย  ทั้งหมดทั้งปวง  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น   ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 30 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ