พระภิกษุ กับการเดินทางโดยรถสาธารณะ
 
tmangkon
วันที่  26 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31403
อ่าน  201

ขอเรียนถามเกี่ยวกับพระวินัยค่ะ

1 พระ จะต้องได้นั่งทุกกรณีไหมคะ

2 ถ้ากรณีคนแน่น  ผู้หญิงต้องปฎิบัติตัวอย่างไร คะ

ขอบคุณค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในพระวินัยปิฎก จัมมขันธกะ มีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ว่า ภิกษุเดินทางไปด้วยยาน ต้องอาบัติทุกกฏ ดังนี้ว่า  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปด้วยยาน รูปใดไป ต้องอาบัติทุกกฏ

ยานที่กล่าวถึงในสิกขาบทเหล่านี้ ในต้นบัญญัติของสิกขาบท หมายถึง เกวียนซึ่งเทียมด้วยวัว และรวมถึง ยานที่ใช้คนหรือสัตว์ (เช่น ม้า เป็นต้น)เป็นตัวขับเคลื่อนให้สิ่งนั้นไปได้   ดังนั้น เฉพาะภิกษุที่โดยสารไปด้วยยานพาหนะที่ใช้สัตว์หรือให้คนลากไปหรือแบกไปโดยวิธีใดก็ตามเท่านั้น จึงจะต้องอาบัติทุกกฏ

ดังนั้น  แม้พระภิกษุจะสามารถโดยสารไปกับรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น ได้  และโดยปกติคฤหัสถ์ก็ย่อมเอื้อเฟื้อต่อพระภิกษุอยู่แล้ว มีที่เฉพาะสำหรับพระภิกษุ (ผู้หญิง ไม่ควรนั่งหรือยืนติดกับพระภิกษุ)  แต่ก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาว่า   ท่านไปทำไม  สมควรหรือไม่  ขัดเกลากิเลสหรือไม่?  ทำไมบวช? บวช เพื่ออะไร? มีความจริงใจที่จะขัดเกลากิเลสหรือไม่? มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือไม่?   และ ต้องดูสิกขาบทอื่นประกอบด้วยว่า จะผิดในส่วนอื่นอีกหรือไม่   ไม่ใช่เฉพาะเท่านี้    เพราะความเป็นพระภิกษุ เป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง  ท่านจะไม่ทำในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสเลย ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tmangkon
วันที่ 29 ธ.ค. 2562

ขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 4 ม.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ