เราเข้าใจ - ความเข้าใจ
 
hetingsong
hetingsong
วันที่  6 ก.พ. 2563
หมายเลข  31522
อ่าน  144

เมื่อศึกษาพระธรรมแล้วต้องการที่จะรู้ยิ่งขึ้นอีกว่าสิ่งต่างๆ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ต่างกับการศึกษาเพื่อเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ มีลักษณะเฉพาะแบบนี้ๆ เช่น คำถามเพื่อต้องการคำตอบว่า ว่าทำไมแข็งที่โต๊ะต่างกับแข็งที่ดินเพราะมีสัดส่วนของธาตุดินต่างกันหรืออย่างไร? ต่างกับการศึกษาเพื่อระลึกและเข้าใจว่าธาตุดินมีลักษณะอ่อน-แข็ง ปรากฎให้รู้ได้ทางกาย ต่างกับ ธาตุไฟที่มีลักษณะเย็น-ร้อน หรือ สิ่งที่ปรากฎให้รู้ได้ทางตา ทางหู ทางลิ้น จมูก ที่มีปรากฎจริงๆ ในขณะนี้ เพื่อความเข้าใจว่าสภาพที่ปรากฎทั้งหมดเป็น "ธรรมไม่ใช่เรา"


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ