พระอรหันต์ร้องไห้ได้หรือไม่
 
Witt
วันที่  3 ก.พ. 2563
หมายเลข  31518
อ่าน  262

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเรียนถามอาจารย์: พระอรหันต์ร้องไห้ ด้วยเหตุของความปลื้มปิติหรือแม้กระทั่งเหตุใดๆ อย่างอื่น ได้หรือไม่ครับ 

กราบขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ก.พ. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระอรหันต์ เป็นผู้ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวง ไม่มีอกุศลใดๆ เกิดขึ้นอีกเลย การร้องไห้ เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีกิเลสอยู่เท่านั้น ดังนั้น พระอรห้นต์ เมื่อท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้ว จึงไม่มีอกุศลเกิดขึ้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Witt
วันที่ 4 ก.พ. 2563

อาจารย์คำปั่นอธิบายได้ชัดเจนมากครับ
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ก.พ. 2563

นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันหลานสาวตายท่านก็ร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ ผู้ที่บรรลุเป็นพระอนาคามีดับโทสะได้ จะไม่ร้องไห้ ส่วนพระอรหันต ์ดับกิเลสหมดทั้งโลภะ โทสะ โมหะ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Witt
วันที่ 6 ก.พ. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

ที่สงสัยเพราะได้มีโอกาสดูคลิปพระร้องไห้ ในคลิปอ้างว่าเป็นความปิติที่ได้ถึงซึ่งการดับอวิชชาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ