ใครสร้างธรรมะ ธรรมะเกิดจากอะไร
 
lokiya
วันที่  12 พ.ย. 2562
หมายเลข  31293
อ่าน  252

พระพุทธองค์ได้สอนพระธรรม

ทุกอย่างเกิดจากเหตุทำให้มีผล

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นจึงดับ

ผมจึงอยากถามท่านวิทยากรครับว่า รูปธรรม และนามธรรม เกิดจากอะไร? มีผู้สร้างหรือไม่? หรืออะไรทำให้รูปธรรมและนามธรรมเกิด?  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นามธรรม ที่เกิดขึ้นเป็นไป  ได้แก่ จิต ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ (อารมณ์ คือสิ่งที่จิตรู้)   และ  เจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต

รูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร  ตัวอย่างของรูปธรรม เช่น  สี  เสียง กลิ่น  รส   ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  เป็นต้น   

ทั้งนามธรรม และ รูปธรรม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ไม่มีอะไรเลย ที่เกิดมาลอยๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย  และ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป นั้น  ไม่มีการบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้ ไม่มีใครสร้าง   แต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยจริง ๆ  ยกตัวอย่าง เช่น เห็นในขณะนี้   (จักขุวิญญาณ)  เกิดเพราะปัจจัยหลายอย่าง  คือ  มีจักขุปสาทะ(ตา)  เป็นที่เกิด  มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย  มีสีเป็นอารมณ์ พร้อมทั้งมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น  เมื่อเกิดแล้วก็ดับไป  ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน 

แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างว่า  เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม อย่างแท้จริง จึงต้องค่อย ๆ ฟัง ค่อย ๆ ศึกษา ไตร่ตรองในเหตุในผล  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปทีละเล็กทีละน้อย  จากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ

รูป - นาม

ธรรม-รูป-นาม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

ทุกอย่างเป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับ ไม่มีเรา   อย่างตาไม่มีใครสร้าง  ตาเป็นรูปที่เกิดจากกรรม   บางคนตาสวยก็เป็นผลของกรรมดี  บางคนตาเหร่ก็เป็นผลของกรรมไม่ดี   

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kullawat
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ