ใครสร้างธรรมะ ธรรมะเกิดจากอะไร

 
lokiya
วันที่  12 พ.ย. 2562
หมายเลข  31293
อ่าน  771

พระพุทธองค์ได้สอนพระธรรม

ทุกอย่างเกิดจากเหตุทำให้มีผล

เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เมื่อสิ่งนี้ดับ สิ่งนั้นจึงดับ

ผมจึงอยากถามท่านวิทยากรครับว่า รูปธรรม และนามธรรม เกิดจากอะไร? มีผู้สร้างหรือไม่? หรืออะไรทำให้รูปธรรมและนามธรรมเกิด?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

นามธรรม ที่เกิดขึ้นเป็นไป ได้แก่ จิต ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ (อารมณ์ คือสิ่งที่จิตรู้) และ เจตสิก ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต

รูปธรรม เป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร ตัวอย่างของรูปธรรม เช่น สี เสียง กลิ่น รส ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นต้น

ทั้งนามธรรม และ รูปธรรม ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้น ไม่มีอะไรเลย ที่เกิดมาลอยๆ โดยปราศจากเหตุปัจจัย และ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป นั้น ไม่มีการบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้ ไม่มีใครสร้าง แต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆ ยกตัวอย่าง เช่น เห็นในขณะนี้ (จักขุวิญญาณ) เกิดเพราะปัจจัยหลายอย่าง คือ มีจักขุปสาทะ (ตา) เป็นที่เกิด มีเจตสิกเกิดร่วมด้วย มีสีเป็นอารมณ์ พร้อมทั้งมีกรรมเป็นปัจจัยทำให้มีการเห็นเกิดขึ้น เมื่อเกิดแล้วก็ดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน

แสดงถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างว่า เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม อย่างแท้จริง จึงต้องค่อยๆ ฟัง ค่อยๆ ศึกษา ไตร่ตรองในเหตุในผล สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ไปทีละเล็กทีละน้อย จากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ ครับ
รูป-นาม

ธรรม-รูป-นาม

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

ทุกอย่างเป็นธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับ ไม่มีเรา อย่างตาไม่มีใครสร้าง ตาเป็นรูปที่เกิดจากกรรม บางคนตาสวยก็เป็นผลของกรรมดี บางคนตาเหร่ก็เป็นผลของกรรมไม่ดี

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kullawat
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ