การรับขันธ์ ของคนที่เป็นหมอดู หรือ ครูบาอาจารย์

 
talaykwang
วันที่  14 พ.ย. 2562
หมายเลข  31298
อ่าน  836

การรับขันธ์ของคนที่เป็นหมอดู หรือ ครูบาอาจารย์ หรือ ตายาย ที่เขามีทำพิธีไหว้ครูรับขันธ์ ที่เขาเรียกๆ กัน เช่นนี้ ถือเป็นอัตตาหรือเปล่าคะ เพราะส่วนตัวศึกษาเรื่องโหราศาสตร์เพื่อเรียนรู้ เป็นความชอบส่วนตัว ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำอาชีพหมอดูเลย เกรงจะเป็นมิจฉาทิฎฐิค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร ก็ทำตามๆ กันไปด้วยความไม่รู้ ความไม่รู้ นำมาซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวง งมงาย หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเป็นเหตุเป็นผล จากประเด็นคำถามจึงไม่พ้นจากอกุศล ไม่พ้นจากความเป็นตัวตน สำหรับความชอบเรื่องโหราศาสตร์ ก็เป็นธรรมดา เป็นโลภะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เหมือนกับการชอบในสิ่งอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ควรประมาทกำลังของอกุศล เพราะอกุศลจะมาก ก็มาจากการเสพคุ้น การคุ้นเคย การสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย

เมื่อกล่าวถึง คำว่า ขันธ์ ก็ควรจะเข้าใจคำนี้ ด้วย เพราะไม่ต้องไปรับขันธ์ที่ไหน จากใคร เพราะทุกขณะไม่พ้นไปจากขันธ์เลย (ขันธ์ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยง ไม่ยังยืน เป็นสภาพธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตน) ที่จะเป็นประโยชน์แล้ว ความเข้าใจมาก่อน ชื่อมาทีหลัง เพราะจริงๆ แล้ว ขันธ์ มีจริงๆ และมีจริงในขีวิตประจำวันในขณะนี้ด้วย ซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ก็จะไม่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้เลย ไม่ว่าจะยกสภาพธรรมใดขึ้นมากล่าว ก็ไม่พ้นจากขันธ์เลย ไม่ว่าจะเป็นเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย คิดนึก กุศล อกุศล เป็นต้น ล้วนมีจริงๆ เกิดแล้วดับไป ทั้งหมด เป็นขันธ์ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
talaykwang
วันที่ 16 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ