เคยหักพระพุทธรูป
 
korakit
วันที่  16 พ.ย. 2562
หมายเลข  31301
อ่าน  208

ผมเคยหักพระพุทธรูป ผมสำนึกผิดเเล้ว

ผมจะโดนโทษเสมือนอนันตริยกรรมไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากประเด็นคำถาม  ไม่ใช่อนันตริยกรรม  เพราะอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมหนักที่จะให้ผลทำให้เกิดในอบายภูมิทันทีหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ได้แก่ 
๑.ฆ่ามารดา
๒.ฆ่าบิดา
๓.ฆ่าพระอรหันต์
๔.ทำโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห้อ
๕.ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน   

เมื่อสำนึกผิดแล้ว  ก็ต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดอีกหรือสิ่งที่ไม่สมควรอีก   สิ่งใดที่ผ่านแล้ว ก็ผ่านไป  ขอให้ตั้งต้นใหม่ด้วยคุณความดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ  แม้ความเดือดร้อนใจจากการได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไป ก็เป็นธรรม(สิ่งที่มีจริง)   ปัญญาสามารถเข้าใจถูกต้องได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา  ครับ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ