เคยหักพระพุทธรูป โทษเสมือนอนันตริยกรรม ไหมครับ

 
korakit
วันที่  16 พ.ย. 2562
หมายเลข  31301
อ่าน  609

ผมเคยหักพระพุทธรูป ผมสำนึกผิดเเล้ว

ผมจะโดนโทษเสมือนอนันตริยกรรม ไหมครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 17 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จากประเด็นคำถาม ไม่ใช่อนันตริยกรรม เพราะอนันตริยกรรม ซึ่งเป็นกรรมหนักที่จะให้ผลทำให้เกิดในอบายภูมิทันทีหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ได้แก่

๑. ฆ่ามารดา

๒. ฆ่าบิดา

๓. ฆ่าพระอรหันต์

๔. ทำโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห้อ

๕. ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

เมื่อสำนึกผิดแล้ว ก็ต้องไม่ทำสิ่งที่ผิดอีกหรือสิ่งที่ไม่สมควรอีก สิ่งใดที่ผ่านแล้ว ก็ผ่านไป ขอให้ตั้งต้นใหม่ด้วยคุณความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ แม้ความเดือดร้อนใจจากการได้ทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไป ก็เป็นธรรม (สิ่งที่มีจริง) ปัญญาสามารถเข้าใจถูกต้องได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ