เป็นไปได้หรือไม่? คนที่เสียชีวิตแล้ว...

 
Chaowat
วันที่  19 พ.ย. 2562
หมายเลข  31304
อ่าน  519

ได้ฟังรายการธรรมะรายการหนึ่ง มีพระรูปหนึ่งเทศน์ว่า ท่านได้ไปรดน้ำศพพ่อของท่าน แล้วมือของพ่อท่านได้จับมือของท่านตอนรดน้ำศพอย่างแน่น (ท่านบอกเป็นปัจจัตตัง) เหมือนเป็นการรับรู้ว่าท่านได้มารดน้ำศพ และเป็นการที่ศพได้รับบุญกุศลจากการบวชของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยากทราบว่า ทำไมคนที่เสียชีวิตแล้วยังสามารถจับมือ หรือกระทำสิ่งต่างๆ เหมือนคนมีชีวิตได้ ขอให้อาจารย์ให้ความกระจ่างของข้อมูลเพื่อให้กระผมได้เห็นถูก และเข้าใจถูกด้วย ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 19 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แสดงเปิดเผยเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ว่า บุคคลผู้ที่ตายไปแล้ว เมื่อยังมีกิเลสอยู่ ก็ไปเกิดในภพใหม่ เป็นบุคคลใหม่ทันที สำหรับรูปที่เรียกว่าเป็นศพนั้น ก็คือเป็นรูปที่เกิดจากอุตุ เท่านั้น ไม่ได้มีจิตเกิดขึ้นเป็นไปแล้วในรูปนั้น ไม่ได้มีจิตเป็นสมุฏฐานที่จะทำให้เกิดรูปอันเนื่องมาจากจิตได้ จึงไม่สามารถทำอะไรเหมือนอย่างคนปกติได้ แต่รูปที่เกิดจากอุตุ ก็สามาถทำให้เกิดการย่นหรืองอของศพได้ ครับ

* ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ หรือ คฤหัสถ์ ก็ตาม ที่พูดเท็จ ก็เป็นโทษกับตนเอง ทั้งนั้น

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆ คือ ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นคำหวังดี เป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูล ให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ