เป็นไปได้หรือไม่?
 
Chaowat
วันที่  19 พ.ย. 2562
หมายเลข  31304
อ่าน  135

ได้ฟังรายการธรรมะรายการหนึ่ง มีพระรูปหนึ่งเทศน์ว่า ท่านได้ไปรดน้ำศพพ่อของท่าน แล้วมือของพ่อท่านได้จับมือของท่านตอนรดน้ำศพอย่างแน่น (ท่านบอกเป็นปัจจัตตัง) เหมือนเป็นการรับรู้ว่าท่านได้มารดน้ำศพ และเป็นการที่ศพได้รับบุญกุศลจากการบวชของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อยากทราบว่า ทำไมคนที่เสียชีวิตแล้วยังสามารถจับมือ หรือกระทำสิ่งต่างๆ เหมือนคนมีชีวิตได้ ขอให้อาจารย์ให้ความกระจ่างของข้อมูลเพื่อให้กระผมได้เห็นถูก และเข้าใจถูกด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 19 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ได้แสดงเปิดเผยเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ว่า  บุคคลผู้ที่ตายไปแล้ว  เมื่อยังมีกิเลสอยู่ ก็ไปเกิดในภพใหม่ เป็นบุคคลใหม่ทันที   สำหรับรูปที่เรียกว่าเป็นศพนั้น ก็คือเป็นรูปที่เกิดจากอุตุ  เท่านั้น  ไม่ได้มีจิตเกิดขึ้นเป็นไปแล้วในรูปนั้น   ไม่ได้มีจิตเป็นสมุฏฐานที่จะทำให้เกิดรูปอันเนื่องมาจากจิตได้  จึงไม่สามารถทำอะไรเหมือนอย่างคนปกติได้    แต่รูปที่เกิดจากอุตุ ก็สามาถทำให้เกิดการย่นหรืองอของศพได้   ครับ

*ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ หรือ คฤหัสถ์ ก็ตาม ที่พูดเท็จ ก็เป็นโทษกับตนเอง ทั้งนั้น  

สิ่งที่จะเป็นประโยชน์จริงๆ   คือ  ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งเป็นคำหวังดี เป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูล ให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ