การพูดความจริงไม่หมดถือเป็นการผิดศีลมั้ยครับ

 
yogototo
วันที่  21 พ.ย. 2562
หมายเลข  31312
อ่าน  937

การที่พูดความจริงไม่หมด แล้วต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายที่พูดความจริงไม่หมด ถือ เป็นการผิดศีล มั้ยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่จะเป็นการโกหก นั้น คือ พูดไม่จริง พูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง มีเจตนาที่จะให้ผู้อื่นได้รู้ในสิ่งที่ไม่จริงอย่างนั้น ซึ่งองค์ของมุสาวาท มีดังนี้

[เล่มที่ 11] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้า ๑๙๒

มุสาวาทนั้น มีองค์ ๔ คือ

๑. เรื่องไม่แท้

๒. จิตคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน

๓. ความพยายามเกิดจากจิตคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อนนั้น

๔. คนอื่นรู้เรื่องนั้น

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yogototo
วันที่ 23 พ.ย. 2562

ขอบคุณครับ

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ