การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ควรระลึกถึงธรรมข้อใดก่อน

 
Artwii
วันที่  20 พ.ย. 2562
หมายเลข  31308
อ่าน  767

การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เมื่อเราระลึกได้ ธรรมสิ่งแรกที่ควรนำเข้ามาใส่ตัวคืออะไรครับ เมื่อเรามีสติแล้ว เราควรระลึกถึงธรรมข้อใดก่อน เช่น ขันธ์ ๕ ผัสสะ ไตรลักษณ์ หรือให้รู้อยู่แค่ปัจจุบันก่อนว่าเรากำลังทำอะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 22 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริงๆ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ว่าพ้นไปจากสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนืองๆ จนมั่นคงจริงๆ เพราะระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง นั้น ไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นการที่ไม่ว่าจะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ ก็สามารถรู้ตามความเป็นจริง ไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะฉะนั้น เพราะสะสมความไม่รู้มานานแสนนาน จึงต้องไม่ขาดการฟังพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย จริงๆ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Artwii
วันที่ 24 พ.ย. 2562

ขอบคุณมากๆ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ