การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ควรระลึกถึงธรรมข้อใดก่อน
โดย Artwii  20 พ.ย. 2562
หัวข้อหมายเลข 31308

การเจริญสติในชีวิตประจำวัน เมื่อเราระลึกได้ ธรรมสิ่งแรกที่ควรนำเข้ามาใส่ตัวคืออะไรครับ เมื่อเรามีสติแล้ว เราควรระลึกถึงธรรมข้อใดก่อน เช่น ขันธ์ ๕ ผัสสะ ไตรลักษณ์ หรือให้รู้อยู่แค่ปัจจุบันก่อนว่าเรากำลังทำอะไรความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 22 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ่งที่มีจริงๆ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไป ไม่ว่าพ้นไปจากสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ นั้น เป็นที่ตั้งให้สติปัญญาเกิดขึ้นระลึกรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยเหตุที่สำคัญ คือ การฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ฟังในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนืองๆ จนมั่นคงจริงๆ เพราะระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง นั้น ไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นการที่ไม่ว่าจะสภาพธรรมที่เกิดปรากฏ ก็สามารถรู้ตามความเป็นจริง ไม่ผิด ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพราะฉะนั้น เพราะสะสมความไม่รู้มานานแสนนาน จึงต้องไม่ขาดการฟังพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย จริงๆ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย Artwii  วันที่ 24 พ.ย. 2562

ขอบคุณมากๆ ครับ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ