ทำลายศาสนาพุทธ

 
pornsiritriratana
วันที่  13 พ.ย. 2562
หมายเลข  31296
อ่าน  1,661

มีการเผยแพร่ในสังคม ไลน์ทั่วไปว่ามีกลุ่มในศาสนาอื่่นจะเข้าทำลายศาสนาพุทธในประเทศไทย และคนไทยบางกลุ่มให้การสนับสนุน ในด้านงบประมาณ และขอความร่วมมือในชาวไทยพุทธต่อต้านการกระทำการนี้

ในเรื่องนี้ เราในไม่ทราบเรื่องจริง หรือเท็จอย่างไร เราควรจะแนะนำหรือให้ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งนี้ที่ถูกต้องอย่างไร

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๖๓๑

ข้อความบางตอนในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

สัทธรรมปฏิรูปกสูตร

มีดังนี้

"ดูกร กัสสปะ ธาตุดิน ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษ ในโลกนี้ต่างหาก เกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป"

ก็ต้องเข้าใจว่า พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ ใครๆ ก็ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ นอกจากผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนเองเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้มีความเข้าใจธรรมอะไรเลย ซึ่งก็เห็นกันเป็นอย่างมากในยุคนี้สมัยนี้

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีดังนี้

"ข้อความในพระไตรปิฎกแสดงว่า ใครก็ทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้นอกจากชาวพุทธ หรือ พุทธบริษัทเท่านั้น แสดงว่าชาวพุทธถ้าไม่เข้าใจคำสอน นั่นแหละทำลายพระพุทธศาสนา เพราะว่าศาสนาอื่นเขาก็มีที่เคารพของเขาแล้วใช่ไหม?เราถ้าเข้าใจธรรมจริงๆ ใครจะสามารถทำลายความเข้าใจของเราได้ ไม่มีใครสามารถทำลายพระพุทธศาสนาเมื่อเข้าใจพระพุทธศาสนา แต่ถ้าไม่เข้าใจ ก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า"

เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อเป็นห่วงพระพุทธศาสนา ก็ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจแล้วเผยแพร่ความจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ชัยวัฒน์
วันที่ 18 พ.ย. 2562

กราบอนุโมทนา​ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ