ปฏิบัติธรรม ทำไมเราจะทำไม่ได้
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 พ.ย. 2562
หมายเลข  31279
อ่าน  1,591

ข้อความจากยูทูป สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๖๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

"...ทุกคำต้องเข้าใจอย่างมั่นคง ปฎิปัตติ(ปฏิบัติ) ไม่ใช่เรา แต่มีสภาพธรรมะที่ฟังแล้ว ขั้นฟัง มั่นคงจริงๆ ว่า เดี๋ยวนี้ "แข็ง"(ที่กำลังปรากฏ)ไม่ใช่เรา(เป็นรูปธรรม-คลิกฟัง...รูปธรรม) "รู้แข็ง" มีแน่ๆ (เป็นนามธรรม สภาพรู้ ธาตุรู้ ไม่ใช่เรา-คลิกฟัง...รูปธรรม-นามธรรม) ถ้าไม่มี "รู้แข็ง" "แข็ง" ก็ปรากฏไม่ได้ มั่นคงอย่างนี้ จึงเป็นปัจจัยที่ สติจะรู้ตรงไหน เลือกได้ไหม? มี "เห็น" มี "ได้ยิน" มี "คิด" มี "แข็ง" จะไปเลือกให้ "สติ" สภาพรู้ ระลึกตรงลักษณะ ที่ "เราเลือก" ได้ไหม?  นั่นคือ "เรา" จะไปดูโน่น ดูนี่ จะไปดูลมหายใจบ้าง จะไปดูรูปนั่งบ้าง จะไปดูพองยุบบ้าง อะไรก็แล้วแต่ นั่น ใครดู? ไม่ใช่ "สติ" แล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญา จึงไม่ใช่ "สติสัมปชัญญะ" ซึ่ง(พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง)ใช้คำว่า "สติปัฏฐาน" (คลิกที่นี่...สติปัฏฐาน ๔) เพราะมี(ฐาน) "ที่ตั้งของสติ" ที่จะรู้ตรงนั้น จากการที่ได้ฟังๆ ๆ ๆ มากๆ (เรา)ไม่รู้เลยว่า สติสัมปชัญญะจะเกิดเมื่อไหร่ ใครรู้ว่าต่อไปจะคิดอะไร? ไม่มีทางฉันใด สติจะเกิดหรือไม่เกิด ไม่มีใครไปรู้ได้เลย 

แต่เมื่อเกิดแล้วรู้ ว่านี่ไม่ใช่เพียงขั้นฟัง!! แต่ถ้าไม่ได้ฟังมาก่อน จะเข้าใจสิ่งที่สติกำลังรู้ตรงนั้นไหม? ก็ไม่มี เพราะว่า ใครก็กระทบ "แข็ง" ได้ แต่ "เข้าใจ" หรือเปล่า? แม้เดี๋ยวนี้ "แข็ง" ก็มี แล้วมี "สภาพที่รู้แข็ง" แล้วจะ "รู้ตรงลักษณะที่แข็ง" และ "เข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เรา" จะมีได้ไหม? ถ้าไม่มีการฟังมาก่อน

เพราะฉะนั้น "ปฏิปัตติ"(ปฏิบัติ) ไม่ใช่เรา แต่เป็น "สติสัมปชัญญะ" ซึ่ง เพราะ "เข้าใจอย่างมั่นคง" ไม่สงสัยในความไม่ใช่เรา ไม่สงสัยในความเป็นธรรมแต่ละหนึ่ง ซึ่งปรากฏขณะนี้ ต่างกัน "เห็น" เป็นหนึ่ง "แข็ง" เป็นหนึ่ง "ได้ยิน" เป็นหนึ่ง "จำ" เป็นหนึ่ง ทุกอย่างมี แต่ตราบใดที่ยังไม่ใช่ "ถิรสัญญา" (ความจำที่มั่นคง) ก็ไม่สามารถที่จะ "รู้ตรงนั้น" ทันทีที่ "สิ่งนั้นเกิดขึ้นปรากฏ"  เพราะฉะนั้น จะประจักษ์การเกิดดับ ก็ไม่ได้ นี่คือ ต้อง "ตามลำดับขั้น" 

"ปฏิปัตติ" ไม่ใช่เรา ภาษาไทยก็พูดง่ายๆ ว่า "ปฏิบัติ" แล้วปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้ แล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่รู้ ปฏิบัติแล้วรู้อะไรก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..."

.........

ขอเชิญคลิกชมการสนทนาทั้งหมดโดยละเอียด ได้ที่นี่...

ขอเชิญคลิกชมกระทู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่....ถ้าต้องมีสำนักปฏิบัติแล้ว ทำไมปัญญาถึงช่างโง่นัก


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nataya
วันที่ 7 พ.ย. 2562

   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
กรุงศักดิ์
กรุงศักดิ์
วันที่ 7 พ.ย. 2562

กราบอนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 8 พ.ย. 2562

อนุโมทนาในวิริยะกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ