เจตสิก อารมณ์ ธัมมารมณ์ ความคิด เป็นอันเดียวกันไหมครับ ?
 
DustInTheWind
วันที่  8 พ.ย. 2562
หมายเลข  31281
อ่าน  210

เจตสิก  อารมณ์ ธัมมารมณ์ ความคิด เป็นสิ่งเดียวกันไหมครับ หรือมีความสัมพันธ์กันและกันอย่างไรครับ ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เจตสิก  เป็นนามธรรม ที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต ดับพร้อมกับจิต  รู้อารมณ์เดียวกันกับจิต  และอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วย(ในภพภูมิที่มีทั้งรูป ทั้งนาม)

อารมณ์ คือ สิ่งที่จิตรู้ จิตรู้สิ่งใด สิ่งนั้น เป็นอารมณ์ของจิตขณะนั้น ตามควรแก่จิตขณะนั้นๆ  

ธัมมารมณ์ คือ อารมณ์ที่รู้ได้ทางใจเท่านั้น ไม่สามรถรู้ได้ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้นและทางกาย

ที่กล่าวว่าเป็นความคิด นั้น ก็คือ ขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางใจ นั่นเอง คือ รู้บัญญัติเรื่องราวต่างๆ ซึ่งในขณะที่คิดนั้น ก็คือ จิตและเจตสิกเกิดขึ้น รู้อารมณ์ ที่เป็นธัมมารมณ์ นั่นเอง ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนที่คิด แต่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่คิด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ