ความเห็นที่ว่า ภาวนาให้เยอะๆ ไม่ใช่ฟังธรรมเยอะๆ ...
 
DjPut
วันที่  9 พ.ย. 2562
หมายเลข  31284
อ่าน  448

"ภาวนาให้เยอะๆ ไม่ใช่ฟังธรรมเยอะๆ เข้าคอร์สเยอะๆ ประโยชน์ได้ไม่มากหรอก ในเบื้องต้นพอได้อยู่ แต่จะเดินไปให้ได้ไกลๆ ให้ได้มรรคผล ตัวเองต้องภาวานาให้มาก
ไม่ใช่ฟังธรรมให้มาก"

ทั้งที่ตัวผู้พูดเองก็ไม่ใช่พระอรหันต์ แถมยังเป็นคฤหัสถ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยสอนเท่านั้น เหมาะสมหรือไม่ ประการใด ประมาทหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร ก็ตาม ก็ต้องย้อนกลับมาว่า แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไร เพราะเหตุว่า ภาวนา ไม่ใช่การท่องบ่น ไม่ใช่พูดคำที่ไม่รู้จัก ไม่ใช่การทำอะไรตามๆ กันด้วยความไม่รู้ แต่ภาวนา หมายถึงการอบรม ทำให้ธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น แล้วธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้น ซึ่งจะขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ไม่ได้เลย สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้นต่อไป จนกว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์พร้อมในที่สุด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
DjPut
วันที่ 11 พ.ย. 2562

ขอบคุณและอนุโมทนาครับ คุณคำปั่น

ผมเองพิจารณาว่า ผู้พูดนั้นประมาท เนื่องด้วยกิเลสเป็นเรื่องละเอียด และธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นก็มีความละเอียดลึกซึ้งมาก ลำพังสาวกที่ไม่ฟังด้วยดีจะให้ปัญญาสมควรแก่อริยสัจธรรมย่อมเป็นไปไม่ได้เลย

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

สาวก แปลว่า ผู้ฟัง ในครั้งพุทธกาล สาวกฟังธรรมจึงได้บรรลุ ได้ดวงตาเห็นธรรม ไม่ใช่ไปทำอะไรที่ผิดปกติค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 16 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ