การทำบุญโดยไม่ประสงค์ออกนาม
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 พ.ย. 2562
หมายเลข  31286
อ่าน  548

การทำบุญโดยไม่ประสงค์ออกนามในงานบุญงานกุศลใดๆ ก็ตาม ควรหรือไม่ครับ จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเขินอาย หรือ ไม่ต้องการอวดตน ก็ตามและการทำบุญโดยไม่ประสงค์ออกนามจะมีอานิสงค์ในทางดีหรือไม่ครับ เพราะได้ยินจากพระสูตรหนึ่งกล่าวว่า การสร้างกุศลโดยชวนคนอื่นด้วยทำให้มีมิตรบริวารมาก กรณีเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการไม่ประสงค์ออกนามในการทำบุญหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จุดประสงค์ของการทำบุญ หรือทำความดีประการต่างๆ นั้น เพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองซึ่งเต็มไปด้วยอกุศลมากมาย จะออกนามหรือไม่ออกนาม ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ถ้าความดีไม่เกิดขึ้นเลย วันหนึ่งๆ ก็มีแต่พอกพูนอกุศลหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อรู้คุณของความดี ก็จะไม่เป็นคนดีเฉพาะตนเองเท่านั้น ก็จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้เห็นคุณของความดี ให้ตั้งอยู่ในความดี ด้วย

ความดีเมื่อสำเร็จแล้ว เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ถึงกาลที่เหมาะควรก็สามารถนำมาซึ่งผลที่ดีที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็มาจากเหตุ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

บุญหรือกุศลอยู่ที่จิต การทำบุญไม่ออกนามก็ได้ บุญที่สะสมไม่สูญหายไปไหน หรือบางครั้งทำกุศลบอกคนอื่นเพื่อให้เขาเกิดกุศลจิตอนุโมทนาก็ได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 14 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kullawat
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ