ไม่ประสงค์ออกนาม
 
lokiya
lokiya
วันที่  9 พ.ย. 2562
หมายเลข  31286
อ่าน  180

การทำบุญโดยไม่ประสงค์ออกนามในงานบุญงานกุศลใดๆก็ตาม

ควรหรือไม่ครับ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเขินอาย หรือ ไม่ต้องการอวดตน ก็ตาม

และการทำบุญโดยไม่ประสงค์ออกนามจะมีอานิสงค์ในทางดีหรือไม่ครับ เพราะได้ยินจากพระสูตรหนึ่งกล่าวว่า การสร้างกุศลโดยชวนคนอื่นด้วยทำให้มีมิตรบริวารมาก กรณีเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการไม่ประสงค์ออกนามในการทำบุญหรือไม่ครับ

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

จุดประสงค์ของการทำบุญ หรือทำความดีประการต่างๆ นั้น เพื่อขัดเกลาจิตใจของตนเองซึ่งเต็มไปด้วยอกุศลมากมาย จะออกนามหรือไม่ออกนาม ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ     ถ้าความดีไม่เกิดขึ้นเลย    วันหนึ่งๆ ก็มีแต่พอกพูนอกุศลหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ    และเมื่อรู้คุณของความดี  ก็จะไม่เป็นคนดีเฉพาะตนเองเท่านั้น ก็จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้เห็นคุณของความดี  ให้ตั้งอยู่ในความดี ด้วย 

ความดีเมื่อสำเร็จแล้ว เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ถึงกาลที่เหมาะควรก็สามารถนำมาซึ่งผลที่ดีที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็มาจากเหตุ  ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

บุญหรือกุศลอยู่ที่จิต   การทำบุญไม่ออกนามก็ได้  บุญที่สะสมไม่สูญหายไปไหน  หรือบางครั้งทำกุศลบอกคนอื่นเพื่อให้เขาเกิดกุศลจิตอนุโมทนาก็ได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 14 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 15 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ